Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 54 vizitatori online

Stiri

Premiile recunostintei in turismul romanesc

 

alt

Consiliul Consultativ al Turismului (CCT) s-a reunit în data de 10 ianuarie 2012, la sediul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT), în prima ?edin?? din acest an, prezidat? de ministrul Elena Udrea.

În debutul ?edin?ei, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului a prezentat bilan?ul pe anul 2011 al activit??ii MDRT în domeniul turismului.

„Era momentul s? avem acest prim Consiliu Consultativ al Turismului din anul 2012 ?i îmi exprim speran?a s? avem întâlniri mai dese pentru c? experien?a anilor trecu?i, mai ales a anului 2011, a ar?tat c? se poate s? avem cre?teri în turism, se poate s? facem turismul românesc s? mearg? dac? avem o colaborare real?. În 2011 am avut o cre?tere pe primele trei trimestre de 17% a num?rului de turi?ti ?i noi credem c? se va men?ine cifra ?i la sfâr?itul lunii decembrie”, a declarat Elena Udrea. 

Ulterior, discu?iile s-au axat pe planul pe anul 2012 al ac?iunilor de promovare ?i de dezvoltare a turismului, membrii CCT fiind invita?i s? prezinte, pe lâng? propunerile MDRT, propriile propuneri de proiecte care pot fi derulate în colaborare cu ministerul. Totodat?, au fost discutate punctual dou? evenimente pe care MDRT le organizeaz? în perioada imediat urm?toare, cu sprijinul sau cu participarea sectorului privat: Gala România, o gal? de premiere a performan?elor în domeniul turismului în anul 2011, ?i lansarea Sistemului informatic integrat de eviden?? a turi?tilor.

Gala Româniaeveniment organizat de MDRT în premier? pe 19 ianuarie a.c., cu finan?are din fondurile europene alocate României pentru promovarea turismului, este o ac?iune recomandat? prin Strategia de brand prin care ministerul î?i propune s? recunoasc? ?i s? recompenseze implicarea celor care au contribuit la dezvoltarea turismului românesc. Discu?iile din CCT pe aceast? tem? privesc în principal stabilirea categoriilor de premii care vor fi acordate (de exemplu, Hotelul anului, Turoperatorul anului sau Ambasadorul turismului românesc).

Citeşte mai mult...

Lectie englezeasca despre dragostea de Romania

 

Un londonez ?i-a vândut tot ?i s-a mutat într-un sat mure?ean unde lucreaz? p?mântul, promoveaz? turismul rural ?i îi înva?? pe români s? se îndr?gosteasc? de propria ?ar?.

 

Graham David Robinson, se recomand? din Idicel Sat, nu P?dure, de la Dealul Merilor - Apple Hill. N-ai cum s? nu-l remarci în mul?ime. Înalt, cu p?rul c?runt ?i cu o privire albastr?, care te ?ocheaz? prin senin?tate.

alt

Aventura lui în România a început în 2006, dup? ce a cunoscut o domni?? din Reghin, undeva în capitala Marii Britanii. „Am venit s? facem o vizit? ?i am zis Ťioi, ce fain, cum s? plec?m? Poate c? dac? ne mut?m aici putem s? facem o cas? ca lumea, s? avem un loc s? facem o familieť. Acesta era planul. Planul se schimb?. Eu nu am schimbat planul, dar a schimbat ea. Eu la p?mântul acesta am pus r?d?cinile cu adâncime, nu am cum s? plec înapoi, aici m? simt acas?”. Ea, românca, a ales s? se întoarc? la Londra, iar englezul a avut de ales: fie s? se întoarc? acas?, cu ea, fie s? r?mân?, singur, într-o ?ar? str?in?, unde-?i g?sise lini?tea. ?i a r?mas.

A dat la schimb o carier? de 20 de ani de impresariat artistic la Londra, celebritatea ?i câ?tigul, pentru o cas? la ?ar? ?i ceva teren agricol. „La Londra? Toat? harababura e acolo, cu haos ?i dezam?giri, aglomera?ie, circula?ie, praf, zgomot, nebunie, crime, toate erau acolo. Când am ajuns, la 14-15 ani, am avut un plan, s? plec din ora? la maturitate, un plan am avut, un plan am f?cut”. Îl mai întreb o dat?, poate nu a în?eles întrebarea. Îi explic c? ai no?tri pleac? masiv dintr-o ?ar? unde nu mai sunt respecta?i ?i unde nu mai v?d niciun viitor. Graham zâmbe?te larg, ca ?i cum i-ar fi explicat acela?i lucru fiec?rui român cu care a stat de vorb?. „Bine, gata, la revedere, du-te în Anglia dac? dore?ti! Facem schimb! Pentru fiecare 10.000 de români care pleac? acolo, voi primi?i un englez înapoi. E bun? rata de schimb, nu?”.  Spune c? românii se plâng degeaba, c? nu pricep ce bog??ie au în ograda proprie. „Las?-i s? se plâng?, cine se plânge nu are cap.

Citeşte mai mult...

altTricolorul romanesc a fluturat timp de o saptamana in Bretania – Franta, gratie unui grup de 35 persoane, care a reprezentat satul Sibiel la a 9-a editie a Festivalului Comunelor cu Nume Burlesti din Franta, gazduit de Comuna Corps Nuds, localitate infratita cu Sibielul.

In acest sens Asociatia Sibiel 2000 a organizat deplasarea unui grup de 35 persoane cu varste intre 13 si 73 ani, in frunte cu edilul sef al Orasului Saliste - primarul Dumitru Teodor Banciu, care in costumele populare traditionale din Marginimea Sibiului au reprezentat Sibielul si Romania prin cantece si jocuri populare romanesti la a 9-a editie a Festivalului Umoristic al Comunelor cu Nume Burlesti din Franta, gazduit in perioada 2 -3 iulie 2011 de localitatea Corps Nuds – Bretania – Franta.

Urmare a legaturilor de prietenie stabilite si pastrate de catre Asociatia Sibiel 2000 si Primaria Orasului Saliste cu reprezentantii comunei Corps Nuds din departamentul Ille et Vilaine - Franta, in toamna anului 2010 Primaria Corps Nuds a transmis Primariei Saliste o invitatie de a participa activ la acest festival.

Citeşte mai mult...

Centenar preot Zosim Oancea

altJoi, 21 iulie 2011, s-au împlinit 100 de ani de la na?terea preotului Zosim Oancea, întemeietorul Muzeului de icoane pe sticlă de la Sibiel care astăzi îi poartă numele. A trecut la cele ve?nice la 20 mai 2005 aproape de împlinirea vârstei de 94 de ani,  împ?cat cu Dumnezeu ?i cu sine, dar mâhnit cu blânde?e de nedrept??ile veacului. A fost înmormântat în cimitirul din Sibiel, între biseric? ?i Muzeu, al?turi de so?ia sa, Dorina.

De obicei, când vine vorba de p?rintele Zosim Oancea, lumea î?i aminte?te imediat de Muzeul de icoane pe sticl? de la Sibiel, ast?zi faimos în întreaga lume, îns? p?rintele Zosim Oancea r?mîne, în con?tiin?a celor care l-au cunoscut, sau l-au citit m?car, el însu?i o icoan? vie “icoana datoriei împlinite”, peste toate vitregiile vremurilor, în numele lui Dumnezeu ?i al neamului românesc, dup? crezul sublim al genera?iei lui mucenicite.

Părintele Oancea  a fost un om ?i  un preot ortodox cu un profil uman ?i religios extraordinar. Opera sa este nepre?uită nu doar prin valoarea pe care o exprim? realizarea Muzeului de icoane ?i a căr?ilor scrise, dar ?i prin calitatea spiritului care a inspirat via?a acestui om.

A fost un deosebit om de cultură, autor al unor căr?i de medita?ie, de scrieri autobiografice, eseuri filozofice, prieten al unor genii ale culturii europene precum Emil Cioran ?i Constantin Noica. Părintele Zosim Oancea a fost un om de o mare bunătate, inteligen?ă ?i clarviziune, fiind mereu deschis spre cunoa?tere ?i informare. Având în vedere via?a ?i faptele sale pot spune că a fost un sfânt, întrucât ?i-a dus crucea vie?ii cu trudă ?i demnitate fiind convins - cum însă?i relata - că via?a sa a fost o misiune de la dumnezeu pe acest pământ.

Citeşte mai mult...

Resedinta mitropolitilor din Bucovina in patrimoniul UNESCO

 

altDup? întrunirea comitetului responsabil, ce a avut loc între 19 ?i 29 iunie la Paris, lista Patrimoniului Mondial UNESCO cuprinde 25 de noi situri, printre care re?edin?a mitropoli?ilor din Bucovina. Lista cuprinde în prezent 936 de situri, dup? cea de-a 35-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial. Dintre acestea, 183 sunt naturale, 725 sunt culturale ?i 28 sunt mixte.

Siturile naturale ad?ugate anul acesta sunt: Insulele Ogasawara din Japonia, re?eaua de lacuri din Kenya în Valea Marelui Rift din Kenya, Coasta Ningaloo din Australia ?i, ca extensie, p?durile vechi de fag din Germania, extensie a P?durilor primare de fag din Carpa?i, Slovacia ?i Ucraina. Un singur sit mixt a fost înscris anul acesta pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, zona protejat? Wadi Rum din Iordania.

Siturile culturale ad?ugate sunt: Centrul istoric Bridgetown ?i garnizoana din Barbados, peisajul cultural al lacului din vestul Hangzhou din China, peisajul cultural al cafelei din Columbia, peisajul cultural al provinciei Konso din Etiopia, platourile de calcar Causses ?i Cévennes din Fran?a, Uzinele Fagus din Germania, Gr?dina persan? din Iran, Lombarzii în Italia ?i locurile asociate cu ace?tia în perioada 568 - 774 i.H., templele, gr?dinile ?i siturile arheologice Hiraizumi reprezentând Terra pur? budist? din Japonia, Fortul Iisus din Mombasa Kenya, ansamblurile petroglifice din mun?ii Altai din Mongolia, catedrala León din Nicaragua, peisajul cultural de la Serra de Tramuntana din Spania, siturile arheologice din insulele Meroe din Sudan, siturile palafitice preistorice din jurul Alpilor dn Elve?ia, Austria, Fran?a, Germania, Italia ?i Slovenia, ora?ele antice din nordul Siriei, moscheea Selimiye din Turcia, re?edin?a mitropoli?ilor Bucovinei ?i Dalma?iei din Ucraina, siturile culturale din Al Aďn - Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud ?i oazele din Emiratele Arabe Unite, citadela dinastiei Ho din Vietna m.

Pe de alt? parte, opera arhitectural? a lui Le Corbusier, o contribu?ie excep?ional? la modernizarea arhitecturii, propus? de Fran?a, Argentina, Belgia, Germania, Japonia ?i Elve?ia ?i reprezentând 19 monumente din 18 ora?e semnate de arhitectul franco-elve?ian, care a tr?it între 1887 - 1965, nu a fost înscris? pe Lista Patrimoniului Mondial. Dou? situri au fost ad?ugate pe Lista monumentelor în pericol: rezerva?ia Rio Platano din Honduras ?i p?durile tropicale din Sumatra din Indonezia.


Sursa text: www.telegrafonline.ro