Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 14 vizitatori online

alt

 

Vacan?ele în România se bucur? de mare succes la târgurile interna?ionale de turism din Viena (Austria) ?i Stuttgart (Germania). Mai multe destina?ii turistice române?ti au fost incluse în ofertele tour-operatorilor str?ini prezen?i la Târgul Interna?ional de Turism „Ferien Messe“ de la Viena (desf??urat în perioada 12 - 15 ianuarie a.c.) ?i la Târgul Interna?ional de Turism „Caravan, Motor, Tourismus“ („CMT“) de la Stuttgart (care se desf??oar? în perioada 14 - 22 ianuarie a.c.). Unele agen?ii str?ine au ales chiar obiective turistice române?ti pentru a ilustra coper?ile ghidurilor cu care s-au prezentat la târg, iar toate sejururile în ?ara noastr? oferite de un tour-operator austriac au fost epuizate. De mare succes în rândul turi?tilor austrieci ?i germani se bucur? ?i standurile României, organizate în cadrul ambelor manifest?ri de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) ?i care prezint? oferte ale tour-operatorilor din ?ar?.

alt

La Târgul Interna?ional de Turism „Ferien Messe“ de la Viena, desf??urat în perioada 12 - 15 ianuarie a.c., agen?ia Kneissl Touristik a oferit un tur complet al României (pe ruta Oradea – Sibiu – Bra?ov – Sinaia – Bucure?ti – Constan?a – Ia?i - Baia Mare, cu oprire la mai multe m?n?stiri din Moldova ?i în Delta Dun?rii), iar pe coperta bro?urii agen?ia a ales s? promoveze M?n?stirea Vorone?. Vacan?e în România au oferit ?i al?i tour-operatori austrieci prezen?i la Târgul interna?ional de la Viena, Klug der Reiselöewe (care a vândut destina?ii din Delta Dun?rii ?i Transilvania), Gruber, Club 50 ?i Ruefa Reisen. Mai mult, oferta pentru un sejur românesc cu destina?ia Bucure?ti – Sinaia – Bran, pe care a oferit-o la târg agen?ia austriac? Ruefa Reisen a fost epuizat?, toate locurile disponibile fiind vândute.

?i reprezentan?ii industriei turistice din România au participat la Târgul interna?ional de la Viena, ace?tia fiind prezen?i în standul na?ional, care a fost organizat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT). Standul a g?zduit 26 de expozan?i, hotelieri, agen?ii ?i asocia?ii de turism, autorit??i publice locale ?i operatori economici din domenii conexe turismului. La standul României, MDRT le-a distribuit vizitatorilor materiale promo?ionale cu însemnele brandului turistic na?ional ?i bro?uri de promovare a destina?iilor române?ti.

La Târgul Interna?ional de Turism „CMT“ de la Stuttgart, desf??urat în perioada 14 - 22 ianuarie a.c., România este prezent? în ofertele mai multor tour-operatori de pe pia?a german?, printre care Messerschmidt Reisen, Neckermann, ITS ?i Gebeco/Dr Tigges. Ace?tia ofer? produse turistice care fac parte din Strategia brandului turistic na?ional al României (circuite, city-breaks, turism balnear, turism montan), precum ?i oferte pe litoralul românesc.

MDRT a organizat un stand al României ?i la Târgul interna?ional de la Stuttgart, în cadrul c?ruia sunt prezen?i cu oferte 20 de expozan?i români. ?i aici, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului a distribuit materiale promo?ionale ?i bro?uri de promovare a destina?iilor române?ti.

alt

Târgul Interna?ional de Turism „Ferien Messe“ de la Viena, desf??urat în perioada 12 - 15 ianuarie a.c. ?i aflat la cea de-a 37-a edi?ie, este cel mai mare târg de profil din Austria. La actuala edi?ie au fost înregistra?i peste 800 de expozan?i din aproximativ 70 de ??ri. Edi?ia precedent? a avut un num?r de 116.000 de vizitatori, dintre care peste 3.000 au fost speciali?ti din sectorul turistic.

Târgul Interna?ional de Turism „Caravan, Motor, Tourismus“ („CMT“) de la Stuttgart, desf??urat în perioada 14 - 22 ianuarie a.c. ?i aflat la cea de-a 44-a edi?ie, este cel mai mare târg european dedicat turismului de caravan? ?i camping, croaziere ?i concedii cu ambarca?iuni fluviale ?i maritime, cur?, tratament ?i wellness. La actuala edi?ie au fost înregistra?i aproximativ 1.900 de expozan?i din 180 de ??ri ?i sunt a?tepta?i în jur de 220.000 de vizitatori.

Standurile României organizate de MDRT în cadrul celor dou? târguri interna?ionale de turism sunt finan?ate din fondurile europene alocate pentru promovarea ??rii noastre ca destina?ie de turism în cadrul opera?iunii de creare a unei imagini pozitive a României prin definirea ?i promovarea brandului turistic na?ional (Programul Opera?ional Regional 2007 - 2013, Axa 5, Domeniul Major de Interven?ie 5.3 - „Promovarea poten?ialului turistic ?i crearea infrastructurii necesare, în scopul cre?terii atractivit??ii României ca destina?ie turistic?“).

sursa: BUSINESS FORUM