Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 53 vizitatori online

FIJET a acordat M?rul de Aur in 2012

               M?rul de Aur merge ?i la Caltagirone în Sicilia

      alt

FIJET decerneaz? în acest an, pe data de 15 ianuarie, trofeul "Pomme d'Or" minunatului ora? Caltagirone din sud-estul Siciliei - Italia. Caltagirone, care face parte din Patrimoniul UNESCO, incepe s? se construiasc? la sfâr?itul secolului al XVI-lea, pe pantele a trei dealuri, în jurul unui minunat castel arabo-?vab, având la est limita la "Poarta Grecilor" ?i la vest zidurile Mân?stieii Sf. Bunavestire. Panorama sa se inal?? spre cer în forma de amfiteatru ca un evantai gigant. În acest peisaj au crescut cupole de teracot? ?i turlele religioase populare. Expansiunea urban? a pus problema realiz?rii unei legaturi func?ionale a vechii ceta?ii - din jurul valoroasei Biserici a Maicii Domnului - cu noua zon? unde se afla ?i Casa Senatorilor, reprezentând centrul civil ?i politic al puterii ?i unde se aflau zone de lucru ?i pie?e ale unor renumi?i artizani. Din 1606, me?teri renumi?i se pun pe munca de conexiune ?i infrumuse?are a ora?ului lor pe versantul sudic al dealului sub conducerea lui Giandomenico Gagini Antonuzzo fiul ?i nepotul s?u Antonello, sculptor celebru, care a îmbog??it ?i bisericile cu minunate opere de arta.

 

alt

Pe noua artera au fost intercalete gradene cu pia?ete, sub conducerea c?pitanului regatului, Giuseppe Giacalone, venit special de la Palermo, din ordinul viceregelui Duce de Feria. Realizarea acestei "strata nova" a însemnat zece ani de munc?, realizându-se rampe în 150 de pa?i din piatr? de gresie foarte tare la zece palme distan??.

În 1844, diferitele rampe au fost unificate printr-un plan arhitectural de c?tre Salvatore Marino. Acesta a ob?inut o scar? grandioas? rectilinie, cu mai pu?ini pa?i decât precedenta.

În 1956, vechea scar? adaug? la grandoarea ?i frumuse?ea sa ?i o alt? atrac?ie: fiecare treapt? este îmbr?cat? în ceramic? policrom?, cu motive folosite de cerami?tii sicilieni din sec. X pân? în sec. XX, adunate ?i adaptate de Prof. Univ. Antonino Ragona. Motivele decorative au fost defalcate în sens ascensional, câte paisprezece trepte pentru fiecare secol. În motivele decorative alterneaz? cele geometrice, florale, figurative ale stilurilor maur, normand, ?vab, aragonez, chiaramontanez, spaniol, renascentist, baroc, sec. XVIII, sec. XIX ?i contemporan.

Scara Santa Maria del Monte, cunoscut? ?i sub numele de Scara Sf. Giacomo, care se înal?? acum printre dou? ?iruri de case, are 142 de trepte continue, legând o diferen?? de nivel de 45 m. L??imea sa m?soar? 8,40 m ?i se dezvolt? pe 130 m. Veche de aproape patru secole, revolu?ionar? ?i fascinant? în macrourbanistic?, scara este un adevarat muzeu ?i, dac? ne apropiem mai atent cu privirea, un splendid moment din istoria artei. Aceast? scar? este, dincolo de func?ionalitatea sa, un loc unde se desf??oar? evenimente de s?rb?toare de mare atrac?ie pentru localnici, dar ?i pentru turistii care vin special pentru acestea.

alt

Luna mai este dedicat? devotamentului Fecioarei Maria ?i se desf??oar? "Festivalul de flori" sau "SCALA INFIORATA". În fiecare an, în zilele de 24-25 iulie ?i 14-15 august, la praznicul Sf. Maria se desfa?oar? un spectacol fantastic, care realizeaz? o priveli?te ireala, fascinant prin originalitate ?i farmec, datorat unui efect surprinz?tor. Patru mii de lumân?ri colorate pâlpâie pe toate treptele majestuoasei sc?ri dând senza?ia unui râu policrom care curge din deal.

In august 2004, 100 de critici de art? ?i exper?i UE au apreciat c? Scara Santa Maria del Monte se situeaz? pe locul doi în Italia ?i în Europa, ca frumuse?e. În 2005, un sondaj pe un e?antion de 100 de pasiona?i de turism ?i art? au situat celebra scar? pe locul trei în lume, din punct de vedere al fanteziei. Acum, pe 15 ianuarie 2012, FIJET se afl? pe treptele sale înmânând trofeul "Pomme d'Or" Primarului ora?ului Caltagirone, Francesco Pignataro. Drago Bulc, Directorul Executiv pentru Europa al FIJET, a acordat trofeul Pomme d'Or (Golden Apple) pentru conservarea ?i consolidarea patrimoniului cultural ?i istoric în serviciul de dezvoltare a turismului, ora?ului CALTAGIRONE.

Victor R?DULESCU