Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 49 vizitatori online

Reuniunea Consiliului Director FIJET (12-16 mai 2015, Serbia)

 Reprezentan?ii asocia?iilor membre ale Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism – FIJET au decis, în cursul reuniunii din 12-16 mai, din Serbia ca în 2016 s? fie acordate trei trofee M?rul de Aur. Unul dintre ele va fi acordat capitalei Sloveniei, Ljubljana, desemnat? de Uniunea European? drept „Capitala Verde a Europei” în anul 2016. De asemenea, localitatea Ypres din Belgia, nume de rezonan?? din istoria Primului R?zboi Mondial va primi „M?rul de Aur”. Al treilea trofeu va fi acordat ora?ului bulgar Plovdiv care în anul 2019 va fi Capital? Cultural? European?.

În acest an, trofeele M?rul de Aur vor fi acordate ora?ului Dubrovnik din Croa?ia, capitalei Rusiei, Moscova ?i sta?iunii balneoclimaterice Palic din Serbia.

 

Pentru cre?terea eficien?ei activit??ii FIJET a fost propus? ?i votat? noi componen?e ale subcomisiilor organiza?iei interna?ionale: de Documentare Istoric? a FIJET, de acordare a trofeului M?rul de Aur, de Etic?. Pân? acum, activitatea acestor subcomisii era asigurat?, în bun? parte, de cei 9 membri ai Comitetului Executiv al FIJET. ?tefan Baciu, vicepre?edinte al Clubului Presei de Turism FIJET România a fost ales pre?edinte al subcomisiei de Etic?.

 

 

În cele 5 zile petrecute în Serbia, reprezentan?ii organiza?iilor membre ale Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism au avut ocazia de a descoperi ?i atrac?iile turistice ale Voievodinei ?i ale Belgradului. Programul a fost conceput de jurnali?tii de la FIJET Serbia care s-au str?duit ?i au reu?it s? le arate colegilor veni?i din alte 17 ??ri multe locuri interesante, tradi?ii culturale ?i i-au invitat s? deguste produse gastronomice specifice ?i s? savureze vinuri ob?inute în podgoriile din Voievodina.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai important obiectiv turistic din Voievodina este ora?ul Novi Sad. Multietnic, aglomerat în centrul vechi, Novi Sad are un pietonal plin de terase, de vânz?tori stradali de suveniruri ?i de turi?ti de pe vasele de croazier?. Simboluri ale ora?ului sunt cele dou? lebede din parc, dar ?i podurile peste Dun?re, reconstruite dup? distrugerea lor de c?tre avia?ia NATO în timpul regimului lui Slobodan Milo?evici. Cea mai mare atrac?ie r?mâne îns? cetatea Petrovaradin, de pe cel?lalt mal al Dun?rii. Jurnali?tii FIJET au avut ?ansa de a p?trunde în subteranele cet??ii, amenajate pentru a fi vizitate de turi?ti, în viitorul apropiat. 

alt

 

 

 

 

Pe aceea?i parte a Dun?rii se afl? Muntele Fruska Gora, un reper al ortodoxiei sârbe datorit? celor 16 m?n?stiri aflate aici. De men?ionat ?i întinsele domenii viticole, cu soiuri locale ?i franceze, asociate cu pensiuni ?i restaurante care au început s? genereze circula?ie turistic?.

 

 

 

alt

 

Un loc aparte este micul ora? Sremski Karlovci, situat la circa 10 km de Novi Sad. Aici a fost semnat, în anul 1699, Tratatul de pace dintre Imperiul otoman ?i Liga Sfânt?, cunoscut în manualele de istorie sub numele de Tratatul de la Karlovitz. În amintirea acestui eveniment, pe un deal a fost ridicat?, la începutul secolului al 19-lea, de c?tre Curtea Imperial? de la Viena, Capela Fecioarei Maria a P?cii. Este diferit? fa?? de alte construc?ii catolice deoarece are nu mai pu?in de 4 u?i de acces, la fel ca ?i construc?ia din lemn în care a fost negociat ?i semnat Tratatul de la Karlovitz. 

 

 

 

 

 

 

Ora?ul Sremska Mitrovica, de pe malul râului Sava, s-a ridicat pe locul unei capitale a Imperiului roman, Sirmium, astfel încât aici vizitatorii pot vedea multe semne ale civiliza?iei antice. Pe cel?lalt mal, la mic? distan??, se afl? Rezerva?ia natural? Zasavica, administrat? cu mare succes de o organiza?ie neguvernamental?. Pe lâng? protejarea ?i chiar salvarea unor specii de plante ?i animale, Zasavica se remarc? prin colonia de m?gari ?i prin valorificarea laptelui de m?g?ri?? ?i a produselor derivate. Un litru de lapte cost? 40 de euro, iar un kg de brânz? ajunge la 1000 de euro. 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

Situat la câ?iva km de frontiera cu Ungaria, Subotica are aerul unui ora? clasic, cu multe cl?diri de sfâr?it de secol 19. Se distinge cl?direa Prim?riei, impresionant? prin vitralii ?i ornamentele de faian?? pictat? ?i prin faptul c? a fost ridicat? la începutul secolului al 20-lea, în doar 4 ani, datorit? efortului comunit??ii locale. 

În apropiere se afl? Palic, o sta?iune balneoclimateric?, situat? pe malul lacului cu acela?i nume, în care construc?iile clasice amintesc de faptul c? în trecut a rivalizat cu Karlovy Vary. Pe lâng? tratamentele balneare, Palic este un loc care ofer? satisfac?ii celor care doresc o vacan?? activ? ?i, nu în ultimul rând, practican?ilor pescuitului sportiv. 

 

 

 

 

 

 

Capitala Serbiei poate fi descoperit? la pas sau cu ajutorul autobuzului turistic. Cl?dirile istorice, monumentele, muzeele, parcurile ?i zonele istorice reprezint? atrac?ii ale Belgradului. De asemenea, o plimbare cu hidrobuzul pe Sava ?i pe Dun?re ofer? vizitatorilor ?ansa de a admira fortifica?iile cet??ii Kalmegdan ?i monumentul eroului necunoscut, locul care ofer? o vedere panoramic? a Belgradului. 

alt