Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 33 vizitatori online

China 2009

altShanghai. Suzhou. Huangzhou. Fengjing. Dac? doar primul nume v? spune ceva trebuie s? ?ti?i c? celelalte trei îi erau cunoscute lui Marco Polo. Precum aventurierul vene?ian acum 700 de ani a?a am r?mas ?i noi impresiona?i de fermec?toarele, la propriu, ora?e dimprejurul Shanghaiului. Mari lacuri, Marele Canal, faimoase planta?ii de ceai, fabrici de m?tase – iat? câteva argumente pentru a întreprinde o c?l?torie în zon?. Am avut ocazia s? ne familiariz?m aceste atrac?ii  pe parcursul lucr?rilor celui de-al 51-lea Congres al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism (FIJET) organizat la Shanghai.

Chinezii nu pot fi impresiona?i de nimic din ceea v?d în America, în materie de ora?e ?i construc?ii. ?i asta pentru c? au toat? arhitectura ?i planificarea modern?, la ei acas?. Shanghai e str?lucitor atât ziua cât ?i noaptea. Se vede foarte frumos în timpul unei croaziere pe râul Huangpu, când, spre sear?, lumina apusului face metalul cl?dirilor mai cald, miile de geamuri str?lucitoare, râul molcom.
O zi o pute?i dedica f?r? gre? în a admira ora?ul de pe cele mai înalte structuri ale sale. Oriental Pearl TV Tower, cu al s?u punct maxim la 468 m, este cel mai înalt turn de televiziune din Asia. În interior, la baza sa, v? recomand?m s? poposi?i m?car dou? ore într-un excelent muzeu, care arat? evolu?ia ora?ului în ultima sut? de ani. Zeci de diorame, filme, fotografii de epoc?, ma?ini ?i reconstituiri  miniaturale ale str?zilor comerciale, bursei, s?lilor de bal ale ora?ului anilor ‘30, v? arat? un ora? îndr?gostit pe rând de me?te?uguri, comer?, tango, ?i mereu de noutate.

474 de metri mai jos!

Deschis? anul acesta, SWFC, cl?direa Centrului Financiar Shanghai, este momentan cel mai înalt observator din lume. Construit de japonezi, are o siluet? elegant?, cu o fereastr? de câteva etaje spre vârful care se îngusteaz?. La prima vedere seam?n? cu un deschiz?tor de sticle de bere. Lifturile urc? în mai pu?in de un minut pân? la etajul 97 (baza ferestrei), apoi sc?ri rulante ?i alt lift te duc la etajul 100. Aici te plimbi pe Sky Walk, un coridor de sticl?. Uitându-te în jos ai impresia c? se mi?c? ?i te cam ia cu ame?eal?. Podeaua este tot din sticl?, cu doar câteva por?iuni mate, ?i din anumite unghiuri se poate vedea pân? jos, în autostrad?. 474 de metri mai jos!

Când v-a?i s?turat de tehnologie ?i în?l?imi, coborâ?i în ora?ul vechi, în zona comercial? Yuyuan. Str?zile sunt pline de lume, la fel ?i podul roz, în col?uri, de pe lac, atelierele în care î?i po?i face poze în decor de epoc?. Copii dar ?i p?rin?i fac coad? s? se uite într-o... cutie de lemn. Omul ce-i încasa o sum? derizorie, mânuia în spatele draperiei p?pu?i, animând sceneta cu voce, muzic?, zgomote. Tot aici, gr?dina Yuyuan, v? preg?te?te suflete?te pentru frumuse?ile provinciei.

Frunze de lotus ?i m?tase

Ora?ele provinciei se spune c? sunt mici. Au între… 6-8 milioane de locuitori fiecare. Asem?n?toare în cartierele noi, ele atrag prin p?r?ile tradi?ionale. Suzhou, la trei ore cu ma?ina de Shanghai, are o strad? veche, restaurat?, denumit? Shantang, cu magazine de me?te?ugari. Casele dau, în mod tradi?ional, c?tre un canal. Gr?dina Lingering este îns? motivul pentru care ne-am întoarce aici. E un loc în care ai vrea s? r?mâi, numai tu cu frunzele de lotus, cu muzican?ii din pavilion. Construit? pe în?l?ime, împrejurul unui l?cule?, cu pavilioane de stat ?i meditat în fiecare anotimp, este una din cele patru gr?dini clasice din Suzhou, din perioada secolului al XV-lea.
M?tasea sudului Chinei a atras europenii de sute de ani. De sunte?i un brav urma?, e recomandat? o vizit? la prima fabric? de stat, deschis? în urm? cu 60 de ani. De?i pre?urile de magazin central nu se justific?, interesant e s? vezi cum se face m?tasea, de la vierme la produsul finit.

Ceaiul dragonului ?i Buda care râde


Hangzhou este la dou? ore distan?? de Suzhou. Vizita la Templul budist Lingyin te aduce fa?? în fa?? cu figura s?n?toas? a lui Buda care râde. C? te fotografiezi cu el în stânca din gr?dina templului ori în ora?, pe Hefang, cu statuia str?lucind ca de aur, e de bun augur.
Strada Hefang e vechea comercial? din Hangzhou, vie, excelent ref?cut? pentru turi?ti, decorat? cu ?iraguri de lampioane ro?ii. În magazinele de ceai ?i se arat? cum se sorteaz? frunzele ?i po?i gusta din diverse sortimente ?i calit??i de ceai verde. Farmaciile expun tot felul r?d?cini ?i ierburi miraculoase. Lini?tit, relaxant, a?ezat pe dealuri, beneficiind de calmul marelui West Lake, ora?ul e spledid. Nu degeaba, printre chinezi e renumit ca cel mai frumos din toat? ?ara. Întreaga zon? central? e numai un parc, o p?dure de fapt, cu c?su?e tradi?ionale ori vile. Planta?iile de ceai sunt renumite în lume: de un verde umed toamna, cu arbu?tii a?eza?i în ?iruri, cu mici lacuri ?i case de ceai pierdute printre copaci, peisajul oferit se pate încadra în “mai frumos decât în filme”.
În plus aici începe una dintre minunile inginere?ti ale Chinei: Marele Canal. Cu o lungime de aproximativ 1800 de kilometri, el se îndreapt? c?tre nord ?i ajunge pân? la Beijing. Construit acum 2500 de ani, este cel mai lung ?i cel mai mare canal existent în lume.

Fascina?ia apelor sudului

Fengjing, la ceva mai mult de o or? de Shanghai, e ora?ul pe ap? ce merit? un reportaj întreg. De aceea îi vom p?stra secretele pentru un num?r urm?tor. V? spunem acum doar c? are savoarea unei Chine ghicite, a unei lumi care se pierde natural, f?r? p?rere de r?u, cu oameni stând pe scaune, în str?d?, privind lumea ca un spectacol. O atrac?ie a zilei a fost, f?r? îndoial?, parada dragonilor. Momentul în care un jurnalist român, reprezentantul redac?iei noastre, a fost invitat s? ia locul unui dansator. ?i astfel am fost surprin?i de fotografii cotidianului Shanghai Daily care a publicat ?i un fotoreportaj de la acest eveniment.

(Revista Traveller Magazin, nr. 68, Noiembrie 2009)

DOINA, SÎNZIANA & MARIAN CONSTANTINESCU
 

altÎntre 9 ?i 15 octombrie a avut loc la Shanghai (China) al 51-lea Congres al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism (FIJET). România a fost reprezentat? de o delega?ie a Clubului Presei de turism - PressTour, singura asocia?ie membr? a FIJET din ?ara noastr?. Din aceasta a f?cut parte ?i staff-ul revistei noastre. Peste 250 de jurnali?ti din toat? lumea s-au reunit la hotelul Portman Ritz - Carlton Shanghai pentru a participa la lucr?rile congresului dar ?i la programele de documentare organizate de FIJET în parteneriat cu Administra?ia Turismului din  Shanghai.

Încotro se îndreapt? FIJET ?
 
Conform Organiza?iei Mondiale a Turismului (OMT) circula?ia turistic? mondial? a sc?zut anul acesta, în func?ie de ?ar?, cu 5-10%. Tema celui de al 51-lea Congres a fost “Rolul jurnali?tilor în abordarea crizei economice ?i financiare în turism”. Pre?edintele FIJET, Tijani Haddad, a deschis sesiunea de comunic?ri cu observa?ia c?, în ciuda sc?derii traficului turistic în 2009, “turismul a devenit o parte a activit??ii cotidiene, ceva deja obi?nuit.”

În 2009 Elve?ia a aderat la FIJET, iar dintre asocia?iile mai vechi, în urma unor clarific?ri juridice, au revenit Polonia ?i Liban. FIJET are peste 700 de membri cotizan?i. Anul viitor se va ajunge, dup? estim?rile pre?edintelui Haddad, la 1.000 de jurnali?ti. Din 2010 va ap?rea o nou? categorie, cea a membrilor afilia?i, ce  care va cuprinde diverse tipuri de companii ori sponsori. Tot de anul viitor federa?ia va edita o revist?. Preocuparea pentru preg?tirea tinerilor jurnali?ti de turism, care este o prioritate a FIJET,  va fi concentrat? anul viitor pe dou? stagii profesionale ce vor fi organizate, în primul semestru, în Tunisia ?i Slovenia.

altCu ocazia întâlnirii de la Shanghai, pre?edintele FIJET a anun?at loca?iile urm?toarelor congrese. Astfel Turcia va organiza întâlnirea din octombrie 2010 la Istanbul ?i Bodrum, în timp ce Egiptul va primi Congresul FIJET în 2012. Cât despre 2011 ?ara nu a fost înc? stabilit?. Pe acest culoar de ni?? delega?ia Clubului Presei de Turism din  România a prezentat propunerea, inten?ia ?i invita?ia de a g?zdui cel de-al 53-lea congres la Bucure?ti. În acest context conducerea Clubului a transmis  mesajul ministrului turismului din ?ara noastr? care  a adresat mul?umiri pre?edintelui FIJET, Tijani Haddad, ?i conducerii federa?iei pentru aprecierea fa?? de turismul românesc, manifestat? prin decernarea celor trei trofee Golden Apple ??rii noastre. Dup? cum se ?tie ele au revenit zonelor turistice M?rginimea Sibiului ?i Rezerva?iei Biosferei Delta Dun?rii, respectiv companiei aeriene române?ti Blue Air. De asemenea, ministrul român al turismului i-a asigurat pe  jurnali?tii de turism din FIJET c? apreciaz? aportul acestora la dezvoltarea turismului, prin promovarea destina?iilor din toate ??rile lumii. În acela?i mesaj ministerul turismului ?i-a manifestat sus?inerea pentru desf??urarea Congresului FIJET din anul 2011 în capitala ??rii noastre.


Unde sunt cheile turistice din Shanghai ?

La evenimetul organizat de FIJET au participat ?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale, care au subliniat c? v?d congresul ca pe o oportunitate de a promova peste tot în lume Expozi?ia Mondial? din 2010, care va fi g?zduit?, în premier?, de Shanghai. Astfel doamna Zho Wen - Vice mayor al Guvernului Municipal Shanghai a invitat jurnali?tii s? cunoasc? “adev?ratul Shanghai”, ocazie cu care domnul Dao Shuming, pre?edintele Administra?iei Turistice a Municipiului Shanghai, a f?cut o introducere în turismul local. “Shanghai este ora?ul unei armonioase fuziuni culturale, în care Estul întâlne?te Vestul, o combina?ie între tradi?ie ?i modernitate, un ora? captivant noaptea, a c?rei frumuse?e vine din vibra?ia ?i vitalitatea sa” a spus Dao Shuming. El a subliniat de asemenea c? prin World Expo 2010 autorit??ile locale vor îmbun?t??i imaginea ora?ului, atr?gând ?i mai mul?i vizitatori în Shanghai ?i împrejurimi.

La rândul s?u, cu ocazia unui dineu de afaceri doamna Connie Chen, vice-pre?edinte al Administra?iei Turistice a Municipiului Shanghai a subliniat uria?ul poten?ial al ora?ului. Shanghai are 18 milioane locuitori. El prime?te anual de 120 milioane de vizitatori. Este legat prin zboruri directe cu 110 ora?e din 48 de ??ri, datorit? celor dou? aeroporturi ale sale: Pudong ?i Hongqiao. Anul trecut ora?ul oferea în jur de 100.000 camere de hotel ?i 240 km de linii de metrou! Estim?m c?, pân? în 2015, aeroportul Pudong va putea gestiona un trafic de 60 milioane persoane pe an. Toate aceste investi?ii ne permit s? proiect?m ora?ul în topul celor mai c?utate destina?ii turistice din lume. Vorbim de un ora? al tradi?iilor, al centrelor de afaceri, al unor complexe hoteliere excep?ionale ?i mai ales vorbim de un ora? cu un poten?ial prezent ?i viitor extrem de generos. De aceea am fost onora?i s? g?zduim al 51-lea Congres al FIJET, pentru ca jurnali?tii de turism din întreaga lume s? ne cunoasc? la noi acas?”. În alocu?iunea sa pre?edintele FIJET, Tijani Haddad, a ?inut s? mul?umeasc? gazdelor ?i s? sublinieze c? “evenimentul de la Shanghai reprezint? cu siguran?? prin programul s?u ?i condi?iile oferite, cel mai reu?it congres din istoria FIJET”.

Ce vrea World Expo 2010?

Tema Expozi?iei Mondiale de la Shanghai este “Un ora? mai bun, o via?? mai bun?”, World Expo 2010 fiind prima din lume care se concentreaz? pe protec?ia mediului ?i dezvoltare echilibrat? a ora?elor. De asemenea, dup? Olimpiada de la Beijing din 2008, acesta este cel de al doilea mare eveniment care readuce China, din nou,  în prim planul competi?iei turistice mondiale.

Jurnali?tii prezen?i la congresul FIJET au vizitat ?antierul viitoarei expozi?iei de la Shanghai. În inima metropolei, el se întinde pe 5,28 km p?tra?i, pe ambele maluri ale râului Huangpu, pe locul unei foste o?el?rii ?i a unui mare ?antier naval. ??rile participante ?i-au gândit fie cl?diri de sine st?t?toare, fie construc?ii în cadrul pavilioanelor dedicate fiec?rui continent în parte. Proiectele, cât mai originale, ciudate ori futuristice trebuie s? respecte regulile care prev?d: design ecologic, controlul polu?rii, construc?ii, management ?i transport ecologice. Tehnologiile inovatoare folosite presupun: valorificarea energiei solare, ma?ini de transport cu zero emisii de gaze, reciclare, folosirea resurselor geotermale în înc?lzire, crearea de mai mult spa?iu verde. Dac? sunte?i curio?i, va putem spune, c? proiectul României poart? denumirea de Greenopolis, iar cl?direa are o form? de m?r... mu?cat! Pavilionul Chinei, una dintre cele cinci structuri permanente ce vor r?mâne dup? încheierea expozi?iei, este denumit Coroana Oriental?. De culoare ro?ie, culoarea Chinei, cl?direa are 69 m în?l?ime ?i este aproape gata.

Cifre ?i ambi?ii

Bugetul estimat pentru World Expo 2010 este de 4,18 miliarde dolari. Shanghaiul conteaz? cu aceast? ocazie pe 70 milioane vizitatori, dintre care doar 3,5 milioane din afara Chinei. Domnul Hong Hao, director of the Bureau of Shanghai World Expo Coordination, a comentat, în cadrul întâlnirii cu membrii FIJET, cifrele legate de eveniment. “În mometul de fa?? s-au vândut peste 8 milioane de bilete asta ?i datorit? faptului c?, pentru prima dat? în istoria expozi?iei, totul se poate face online. În interior vor lucra anul viitor 70.000 de voluntari, din China dar ?i din afara ei. Sunt planificate, de asemenea 20.000 de activit??i culturale” – a spus Hong Hao. În ceea ce prive?te capacitatea de cazare, pân? în 2010 în Shanghai vor ap?rea 33 de noi hoteluri, cu 14.080 paturi. În plus, special proiectat, Expo Village va mai aduce 7.000 camere de hotel.

“Capacitatea total? de cazare a zonei metropolitane este de 400.000 persoane pe zi. Se poate ajunge la un maxim de 800.000, incluzând ?i posibilitatea de cazare în locuin?e private” a ad?ugat liderul expozi?iei mondiale. Deschiderea World Expo 2010 va avea loc în seara de 30 aprilie, iar expozi?ia va dura 184 zile de zile, în perioada 1 mai -31 octombrie 2010. Aici vor fi g?zdui?i 242 participan?i: 192 ??ri ?i 50 organiza?ii interna?ionale. Luna mai va fi dedicat? continentului european, urmând manifest?rile Africii, Americii, Oceaniei, Asiei. Expozi?ia se va închide în  octombrie, luna aniversar? a Chinei.

(Revista Traveller Magazin, nr. 67, Octombrie 2009)

SÎNZIANA, DOINA & MARIAN CONSTANTINESCU

MULTUMIRI PENTRU SPRIJINUL ACORDAT COMPANIEI ACCENT TRAVEL & EVENTS
 

CHINA ca un spectacol (III)

altAi putea face un tur al Chinei doar mergând pe urma unor perseveren?i ?i ambi?io?i coregrafi, dansatori ?i regizori. O c?l?torie în China pentru a-i viziona spectacolele. Merit?! Nu exager?m. De aceea, mai mult decât cuvintele, vom l?sa  imaginile fotografice s? vorbeasc?.

Din Shanghai nu po?i pleca f?r? s? mergi, pentru o or?, la ERA. Un spectacol acrobatic, cu elemente multimedia, foarte antrenant, care combin? armonios riscul acrobatic ?i plutirea m?t?surilor. Jonglatul cu vase de por?elan, s?riturile prin cercuri multiple, roata pe care arti?tii merg lega?i la ochi în timp ce ea se învârte – toate sunt excelente. Momentul îndr?gosti?ilor lega?i cu panglici, care danseaz?, în aer, deasupra scenei, te abandoneaz? în melancolie. Num?rul de final e hipnotic: într-o sfer? de fier, intr? de la unu pân? la ?ase motocicli?ti, care se rotesc continuu. ERA este cotat drept cel mai bun spactacol acrobatic multimedia din lume.

Dansul farfuriilor ?i al computerelor

Suzhou, or??elul de provincie despre care v? aminteam în num?rul trecut, e interesant ziua. Noaptea se transform? ca în pove?ti, de nerecunoscut. Spectacolul începe cu terasa unui hotel ce ne-a smuls efectiv exclama?ii de uimire: Crowne Plaza Suzhou. Terasa ce d? pe malul lacului, - cu debarcader, piscin?, pes?ru?i decorativi – este locul cel mai bun de unde po?i admira, în fiecare sear?, luminile cl?dirilor din împrejurimi. Al?turi, o fântân? artezian? î?i salt? apele pe muzic?. În noul centru cultural al ora?ului spectacolul pus în scen?, introduce un ansamblu artistic foarte tân?r. Numerele sunt pline de prospe?ime: dansul cu farfuriu?e învârtite la extremitatea unor be?e, c???ratul pe bambu?i, baletul noilor tehnologii etc.

Romeo ?i Julieta plutind pe ape

Din Huangzhou, West Lake este locul pe care nu-l vei uita niciodat?. Cea?a, ce acoper? uneori lacul ziua, aminte?te de picturile vechi chineze, de lumea apelor unui sud melancolic. Din nou, noaptea vine cu un spectacol. “Impresie” este regizat de cel ce a gândit tot aranjamentul artistic de la Olimpiada din Beijing: Zhang Yimou. E greu de descris ?ocul artistic, vizual, cultural, care ne-a încercat pe parcursul reprezenta?iei. Imagina?i-v? deci! Lumea se a?eaz? afar?, pe gradene, e r?coare, nu realiz?m prea bine ce e în fa?? c?ci e întuneric.

altSe sting luminile ?i se anun?? începutul. Zvâcnind, reflectoarele se aprind, luminând în valuri de culoare, suav ori puteric, maluile lacului ce ti se întinde în fa??, pe post de scen?. Case ?i b?rci plutesc pe lac, muzica înv?luie venit? de nu ?tii unde, iar arti?tii, cu sutele, joac?, se lupt? ?i danseaz? în ap?! Cu frunze de lotus, pe?ti portocalii, lebede luminoase, ei danseaz? pe melodia unei eterne pove?ti de dragoste, în care sufletele celor ce nu pot împ?ca o lume, se reg?sesc, dup? moarte, în alta. O variant? chinezeasc? a eternei iubiri dintre Romeo ?i Julieta. Structurile scenei se ridic? de sub ap?, u?or, ?i produc o ploaie fin?, ce?oas?, albastr?, verde, fumurie... R?mâi mut, luminile se sting, realizezi c? trebuie s? aplauzi, dar parc? nu mai ai for??. Emo?ia consumat? nu e îndeajuns ca s? r?spl?teasc? efortul ?i gândirea celor ce au produs o asemenea reprezenta?ie.

Dansul – marea provocare a dragonilor

Înspre centrul Chinei, la Xian, unde lumea ajunge ca s? vad? solda?ii de teracot?, sunt la mare c?utare spectacolele cu teme istorice. Mai comerciale, îns? cu decoruri picturale ?i numere excelente, ele sunt o panoram? a simbolurilor artistice  tradi?ionale: dansurile cu panglici, percu?ie, tobe ?i talgere, dansul dragonilor.

Dac? ve?i ajunge în nord, în capital?, merit? cu prisosin?? s? intra?i la Opera din Beijing. Spectacolul, care face de ani buni sala plin?, e ceva mai greu de în?eles de turi?tii europeni dar toate dialogurile, titrate ?i în englez? pe panouri electronice laterale, au sensuri profunde ?lefuite de trecerea timpului. În stil tradi?ional chinez, în prima scen? împ?ratul pierde lupta iar împ?r?teasa se sinucide. Al doilea tablou, lung ?i comic, prezint? lupta maimu?ei bucluca?e cu solda?ii trimi?i de Buda. Costumele str?lucitoare, machiajul, m??tile ?i barba fals?, pasul, vocea pe nas, strident?, dar mai ales interpretarea, sunt elementele de la care trebuie s? pornim în în?elegerea ?i aprecierea unui asemenea spectacol.

În finalul acestui ultim reportaj, legat ceea ce am putut admira în China cu ocazia celui de-al 51-lea Congres al FIJET (Federa?ia Interna?ional? a Jurnali?tilor ?i scriitorilor de turism) g?zduit de magicul Shanghai, v? mai dezv?luim înc? o întâmplare frumoas?. ?i ea ?ine tot de spectacolul turismului. Românii au f?cut parte dintr-o reprezenta?ie ad-hoc pe care jurnali?tii chinezi au redat-o în ziarele de a doua zi. Unul dintre cei trei editori ai revistei noastre a r?spuns provoc?rii  dragonului, s-a costumat ca atare ?i a dansat pentru prosperitatea anului ce va veni, secven?? surprins? de un fotoreporter al cotidianului Shanghai Daily.

(Revista Traveller Magazin, nr. 69, Decembrie 2009)

MARIAN, DOINA & SÎNZIANA CONSTANTINESCU
 

Dragonul chinezesc se ridica


altRegiunea Shanghai este una dintre cele mai bogate din China, dar si una dintre cele mai frumoase. Marco Polo scria ca Hang Zhou este cel mai frumos oras din lume. La fel si Su Zhou, cunoscut si ca Venetia Orien­tului. Shanghai, capitala economica a Chinei este cu adevarat un oras al secolului XXI, care imbina ametitorul urbanism al zgarie-norilor cu parfumul istoric al acoperisurilor in forma de pagoda, ce te fac sa te simti pe vremea dinastiei Ming. Shanghai a fost gazda Congresului Mondial al Federatiei Internationale a Ziaristilor si Scriitorilor de Turism FIJET.

In oras se ajunge usor de la aeroport, cu Maglev, trenul de mare viteza pe perna magnetica, ce atinge viteze de peste 400 km/h. Shanghai este un oras cu 20 de milioane de locuitori, unde zgarie-norii apar ca ciupercile dupa ploaie. Cel mai spectaculos dintre acestia, Shanghai World Financial Center, unde poti admira orasul de la 450 de metri inaltime, abia a implinit un an. Splendoarea luminilor Shanghaiului te lasa fara respiratie. Fie ca alegi cea mai inalta cladire din oras, in World Financial Center, fie ca urci in turnul televiziunii, numit si Perla Orientului sau sa savurezi un pahar de vin la etajul 66 in barul hotelului Le Royal Meridien, luminile Shanghaiului sunt fascinante.

Orasul a fost invadat de zgarie-nori proiectati de arhitecti de la Chicago. Insa, "Manhattanul" chinezesc, aflat pe malul fluviului Huang Pu, cu spatii largi intre cladiri, gazon si fantani, pare mult mai aerisit decat zone similare din alte metropole ale lumii.
Cea mai mare parte a orasului este strabatuta de autostrazi suspendate, care se incolacesc in intersectii "spaghetti". Traficul este intens, desi doar 8% din locuitori detin masini personale, din cauza taxei de inmatriculare exorbitante, de 6000 euro. Pentru a-i convinge pe locuitorii metropolei sa nu-si cumpere masini, primaria mentine tariful curselor de taxi la preturi foa­r­te joase, fapt care avantajeaza si turistii

Parfumul dinastiilor trecute

In Shanghai sunt hoteluri apartinand tuturor lanturilor mondiale. Totodata magazinele din centru apartin brandurilor internationale. Din acest motiv, Shanghai se prezinta ca o metropola globalizata unde luxul este la el acasa.

Nan Jing, principala artera comerciala ce are si o portiune pietonala, atrage mii de turisti la cumparaturi in marile magazine, mall-uri sau in ceainarii. Printre cladirile moderne se afla si cladiri cu arhitectura occidentala, construite pe vremea cand Shanghai era impartit intre concesiunile europene. Seara, atmosfera este vibranta si au loc diferite evenimente stradale, cum ar fi un saxofonist care tine ad-hoc un concert de la balcon, fiind aplaudat de trecatorii ce s-au oprit sa-l asculte.

Centrul istoric al orasului este bazarul Yu Yuan, cu strazi pietonale pe care se afla magazine de jad, suveniruri etc. Toate cladirile sunt in forma de pagode, arhitectura fiind chinezeasca clasica, din perioada dinastiei Ming.

Aici se afla unul dintre cele mai renumite restaurante din China, Lu Bo Lang (Pavilionul Marelui Val), pe unde au trecut zeci de personalitati mondiale, printre care Bill Clinton sau Koffi Annan. Tot aici se afla una dintre cele mai frumoase gradini clasice chinezesti. Acestea nu sunt parcuri publice ca in Europa, ci initial au fost locuintele demnitarilor si ale concubinelor acestora. Sunt presarate cu pavilioane, poduri, lacuri, proiectate cat mai intortocheat, pentru ca vizitatorul sa-si piarda simtul orientarii.

Suzhou si Hangzhou

Aceste doua orase sunt la 180 respectiv 80 km de Shanghai, accesul fiind foarte usor pe o autostrada cu patru benzi pe sens. Suzhou este considerat Venetia Orientului, centrul sau istoric fiind brazdat de canale pe care circula ambarcatiuni. Cladirile sunt istorice, pot fi vizitate, iar pe strazi poti vedea diferite scene organizate pentru turisti, cum ar fi o nunta chinezeasca din vechime, ce uimeste prin coloritul costumelor si muzica. Suzhou este si centrul industriei matasii, fabrica de aici putand fi vizitata. Se vede tot procesul de productie, de la viermii ce rod frunze de dud si obtinerea firelor de matase pana la confectionarea pilotelor de matase sau camasilor si se pot cumpara si produsele finite.

Hangzhou, cel mai frumos oras din China, are sapte milioane de locuitori si este foarte stilat. Zona comerciala si pietonala este tipic chinezeasca, cu pagode, dar nu este un bazar, ci o zona de lux, cu magazine de firma sau ceainarii pentru cunoscatori, zona fiind una de cultura a ceaiului. In afara de zona marilor hoteluri si a zgarie-norilor exista zone verzi si bulevarde largi strajuite de platani. Intr-un parc din oras se afla templul budist, care pur si simplu iti taie respiratia. Acest sit istoric unicat a scapat in anii '60 de vandalismul Garzilor Rosii la interventia lui Ciu En Lai, originar din Hang Zhou. Atractia principala este Lacul de Vest, cel mai cunoscut din China, presarat de insulite, pagode, poduri artistice etc.

Love story chinezesc

Seara, pe Lacul de Vest din Hang Zhou, are loc unul din­tre cele mai frumoase spectacole de sunet si lumini din lume, "Impression on West Lake", in regia lui Zhang Yimou, regizorul ceremoniilor Olimpiadei de la Bei­jing. Subiectul este o faimoasa poveste, un "love story" chine­zesc. Scena este la trei centimetri sub apa si de aceea se creeaza iluzia ca actorii si sutele de figuranti pasesc pe apa.
Jocurile de lumini fac sa apara si sa dispara din intuneric ambarcatiuni, de la jonci la pagode plutitoare ce plutesc pe trasee unde apa este adanca. Actiunea poate fi urmarita usor iar muzica, feeria efectelor luminoase si ale jeturilor de apa se completeaza perfect pentru a impresiona, uneori pana la lacrimi, spectatorii veniti din toate colturile lumii. Biletul de intrare este ieftin, costa cativa euro.

Expo Shanghai 2010


Dupa organizarea Olimpiadei de la Beijing, chinezii vor sa dea o noua lovitura de imagi­ne prin organizarea Expozitiei Universale la Shanghai. Gazdele spera sa atraga milioane de turisti cu aceasta ocazie si au si argumente. Expozitia Universala este o manifestare anuala gazduita pe rand de diferite orase din lume, prima editie fiind la Londra in 1851, iar Turnul Eiffel, de exemplu, tot cu o asemenea ocazie a fost construit, in 1889. Expo Shanghai 2010 va ocupa peste 5 kmp pe malul fluviului Huangpu, in cartierul Pudong. Majoritatea statelor lumii vor avea pavilioane proprii, cu arhitectura futurista, ce vrea sa simbolizeze fie o caracteristica a tarii respective fie un mesaj pe care acea tara vrea sa-l transmita lumii. Statele lumii vor expune tot ceea ce considera ca este mai reprezentativ pentru cultura, istoria, economia lor. Dintre toate se detaseaza pavilionul Chinei, o piramida rasturnata. Romania are si ea pavilion, care dupa expozitie va functiona ca o reprezentanta economica si culturala a tarii noastre.

Sursa: Ziua - (Corina SCARLAT - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; George SCARLAT - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

noiembrie 2009

Octombrie 2009 - Congresul 51 FIJET Shanghai, China

2. Congres 51 in Shanghai

Suntem bucurosi sa va informam ca Shanghai, China, a acordat aprobarile finale pentru a g?zdui in 2009 Congresul Mondial FIJET. Acesta este un pas important pentru FIJET, deoarece este pentru prima dat? cand congresul este organizat în Asia.

alt

 

Este de remarcat ca primul Congres în aceast? parte a lumii se va petrece în spectaculoasa si frumoasa ?ara care este China.