Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 30 vizitatori online

CHINA ca un spectacol (III)

altAi putea face un tur al Chinei doar mergând pe urma unor perseveren?i ?i ambi?io?i coregrafi, dansatori ?i regizori. O c?l?torie în China pentru a-i viziona spectacolele. Merit?! Nu exager?m. De aceea, mai mult decât cuvintele, vom l?sa  imaginile fotografice s? vorbeasc?.

Din Shanghai nu po?i pleca f?r? s? mergi, pentru o or?, la ERA. Un spectacol acrobatic, cu elemente multimedia, foarte antrenant, care combin? armonios riscul acrobatic ?i plutirea m?t?surilor. Jonglatul cu vase de por?elan, s?riturile prin cercuri multiple, roata pe care arti?tii merg lega?i la ochi în timp ce ea se învârte – toate sunt excelente. Momentul îndr?gosti?ilor lega?i cu panglici, care danseaz?, în aer, deasupra scenei, te abandoneaz? în melancolie. Num?rul de final e hipnotic: într-o sfer? de fier, intr? de la unu pân? la ?ase motocicli?ti, care se rotesc continuu. ERA este cotat drept cel mai bun spactacol acrobatic multimedia din lume.

Dansul farfuriilor ?i al computerelor

Suzhou, or??elul de provincie despre care v? aminteam în num?rul trecut, e interesant ziua. Noaptea se transform? ca în pove?ti, de nerecunoscut. Spectacolul începe cu terasa unui hotel ce ne-a smuls efectiv exclama?ii de uimire: Crowne Plaza Suzhou. Terasa ce d? pe malul lacului, - cu debarcader, piscin?, pes?ru?i decorativi – este locul cel mai bun de unde po?i admira, în fiecare sear?, luminile cl?dirilor din împrejurimi. Al?turi, o fântân? artezian? î?i salt? apele pe muzic?. În noul centru cultural al ora?ului spectacolul pus în scen?, introduce un ansamblu artistic foarte tân?r. Numerele sunt pline de prospe?ime: dansul cu farfuriu?e învârtite la extremitatea unor be?e, c???ratul pe bambu?i, baletul noilor tehnologii etc.

Romeo ?i Julieta plutind pe ape

Din Huangzhou, West Lake este locul pe care nu-l vei uita niciodat?. Cea?a, ce acoper? uneori lacul ziua, aminte?te de picturile vechi chineze, de lumea apelor unui sud melancolic. Din nou, noaptea vine cu un spectacol. “Impresie” este regizat de cel ce a gândit tot aranjamentul artistic de la Olimpiada din Beijing: Zhang Yimou. E greu de descris ?ocul artistic, vizual, cultural, care ne-a încercat pe parcursul reprezenta?iei. Imagina?i-v? deci! Lumea se a?eaz? afar?, pe gradene, e r?coare, nu realiz?m prea bine ce e în fa?? c?ci e întuneric.

altSe sting luminile ?i se anun?? începutul. Zvâcnind, reflectoarele se aprind, luminând în valuri de culoare, suav ori puteric, maluile lacului ce ti se întinde în fa??, pe post de scen?. Case ?i b?rci plutesc pe lac, muzica înv?luie venit? de nu ?tii unde, iar arti?tii, cu sutele, joac?, se lupt? ?i danseaz? în ap?! Cu frunze de lotus, pe?ti portocalii, lebede luminoase, ei danseaz? pe melodia unei eterne pove?ti de dragoste, în care sufletele celor ce nu pot împ?ca o lume, se reg?sesc, dup? moarte, în alta. O variant? chinezeasc? a eternei iubiri dintre Romeo ?i Julieta. Structurile scenei se ridic? de sub ap?, u?or, ?i produc o ploaie fin?, ce?oas?, albastr?, verde, fumurie... R?mâi mut, luminile se sting, realizezi c? trebuie s? aplauzi, dar parc? nu mai ai for??. Emo?ia consumat? nu e îndeajuns ca s? r?spl?teasc? efortul ?i gândirea celor ce au produs o asemenea reprezenta?ie.

Dansul – marea provocare a dragonilor

Înspre centrul Chinei, la Xian, unde lumea ajunge ca s? vad? solda?ii de teracot?, sunt la mare c?utare spectacolele cu teme istorice. Mai comerciale, îns? cu decoruri picturale ?i numere excelente, ele sunt o panoram? a simbolurilor artistice  tradi?ionale: dansurile cu panglici, percu?ie, tobe ?i talgere, dansul dragonilor.

Dac? ve?i ajunge în nord, în capital?, merit? cu prisosin?? s? intra?i la Opera din Beijing. Spectacolul, care face de ani buni sala plin?, e ceva mai greu de în?eles de turi?tii europeni dar toate dialogurile, titrate ?i în englez? pe panouri electronice laterale, au sensuri profunde ?lefuite de trecerea timpului. În stil tradi?ional chinez, în prima scen? împ?ratul pierde lupta iar împ?r?teasa se sinucide. Al doilea tablou, lung ?i comic, prezint? lupta maimu?ei bucluca?e cu solda?ii trimi?i de Buda. Costumele str?lucitoare, machiajul, m??tile ?i barba fals?, pasul, vocea pe nas, strident?, dar mai ales interpretarea, sunt elementele de la care trebuie s? pornim în în?elegerea ?i aprecierea unui asemenea spectacol.

În finalul acestui ultim reportaj, legat ceea ce am putut admira în China cu ocazia celui de-al 51-lea Congres al FIJET (Federa?ia Interna?ional? a Jurnali?tilor ?i scriitorilor de turism) g?zduit de magicul Shanghai, v? mai dezv?luim înc? o întâmplare frumoas?. ?i ea ?ine tot de spectacolul turismului. Românii au f?cut parte dintr-o reprezenta?ie ad-hoc pe care jurnali?tii chinezi au redat-o în ziarele de a doua zi. Unul dintre cei trei editori ai revistei noastre a r?spuns provoc?rii  dragonului, s-a costumat ca atare ?i a dansat pentru prosperitatea anului ce va veni, secven?? surprins? de un fotoreporter al cotidianului Shanghai Daily.

(Revista Traveller Magazin, nr. 69, Decembrie 2009)

MARIAN, DOINA & SÎNZIANA CONSTANTINESCU