Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 53 vizitatori online

Romania

Congresul Mondial al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism(FIJET), care se desf??oar? în România în perioada 17-25 septembrie, este o dovad? c? ?ara noastr? a f?cut pa?i semnificativi în domeniul turismului, afirm? ministrul Elena Udrea, pe blog.

”Timp de nou? zile, România este gazda celui de-al 53-lea Congres Mondial al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism (FIJET). Între 17 ?i 25 septembrie, 200 de jurnali?ti de la cele mai prestigioase publica?ii de turism se vor afla în ?ara noastr? pentru a evalua ?i promova apoi poten?ialul turistic.

Continuare in inpolitics.ro

Congresul FIJET, o excelenta oportunitate de promovare a turismului romanesc

Începând de ast?zi, timp de nou? zile, România este gazda celui de-al 53-lea Congres Mondial al Federa?iei Interna?ionale a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism (FIJET). Între 17 ?i 25 septembrie, 200 de jurnali?ti de la cele mai prestigioase publica?ii de turism se vor afla în ?ara noastr? pentru a evalua ?i promova apoi poten?ialul turistic. FIJET este cea mai mare organiza?ie de profil, fiind înfiin?at? în 1954 ?i apoi asociat? UNESCO.

Acest Congres este o ?ans? foarte mare pe care România o are în a se promova ca destina?ie turistic?. Este o born? de parcurs în punerea în aplicare a planului de marketing privind brandul de turism na?ional.

Simplul fapt c? evenimentul are loc în România este o recunoa?tere a progreselor f?cute de ?ara noastr? în ultimii ani. De altfel, decizia organiz?rii Congresului în ?ara noastr? a fost luat? în 2009, când România a primit nu mai pu?in de trei „Mere de Aur” (Pommes dor), una dintre cele mai prestigioase distinc?ii din domeniul turismului la nivel interna?ional. Anterior, România primise un singur M?r de Aur, în anul 1975.


Continuarea in elenaudrea.ro

Flutur s-a mobilizat exemplar, ca întotdeauna: mâncare din bel?ug, femei ie?ite pe uli?e în port popular, vizite la m?n?stiri, ansamblu folcloric. 


Peste 200 de jurnali?ti de turism din circa 30 de ??ri se afl? de luni în jude?ul Suceava, într-o vizit? de documentare organizat? de Federa?ia Interna?ional? a Jurnali?tilor ?i Scriitorilor de Turism (FIJET).

Prima sear? petrecut? în Bucovina a avut în program o cin? tradi?ional? într-o gospod?rie din Capu Câmpului, iar mar?i programul a cuprins o vizit? la M?n?stirile Vorone?, Moldovi?a ?i Sucevi?a, precum ?i o plimbare cu moc?ni?a pe un traseu de zece kilometri, de la Moldovi?a pân? în localitatea Argel.

Continuarea in Evenimentul Zilei

Flutur: Bucovina a fost recunoscut? ca ?i Gr?dina din Carpa?i

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c? dup? vizita de dou? zile în Bucovina a celor peste 200 de jurnali?ti ?i scriitori de turism din întreaga lume, ace?tia au declarat c? aceast? zon? a ??rii este „Gr?dina din Carpa?i”.

Flutur s-a declarat mul?umit de rezultatele vizitei ziari?tilor de turism, precizând c? este convins de faptul c? articolele publicate de ace?tia vor fi pozitive pentru jude?ul Suceava. „Au fost câteva remarci din partea lor, despre care eu spun c? sunt corecte. România înseamn? Bucovina ?i Bucovina înseamn? România. A?a au v?zut-o ei. ?i când au vorbit despre brandul de ?ar? al României, au spus c? au identificat aici în jude?ul Suceava, ?i nu am decât s? m? bucur”, a declarat Flutur.

El a amintit c? pe parcursul celor dou? zile, jurnali?tii de turism au vizitat m?n?stirile Vorone?, Moldovi?a ?i Sucevi?a, s-au plimbat cu moc?ni?a, cu c?ru?ele ?i cu plutele pe râul Bistri?a Aurie, ?i în acela?i timp au putut s? vad? tradi?iile ?i obiceiurile, ?i s? guste din produsele tradi?ionale din Bucovina.   

Continuarea in Suceava News

Bucovina, invadat? de ziari?ti str?ini

Gazdele nu au ratat ocazia de a le oferi o "buc??ic?" din Bucovina oaspe?ilor dota?i cu aparate de fotografiat ?i camere de luat vederi, preg?tindu-le un program special: o cin? tradi?ional? în gospod?ria unui ??ran din Capu Câmpului, o vizit? pe la m?n?stirile Vorone? ?i Moldovi?a, o plimbare cu moc?ni?a pe un traseu de opt kilometri ?i muzic? popular?.

Continuarea in Cancan