Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 49 vizitatori online

 

 Marele avantaj este c? numero?i vizitatori ce sosesc din alte ??ri în România vin cu o rat? de a?teptare foarte joas?. Dup? ce ne cunosc ?i iau contact cu o serie de atrac?ii percep?ia lor devine pozitiv?. R?mân surprin?i pl?cut de ceea ce tr?iesc în ?ara noastr?.

 

 

Asta este esen?a succesului nostru pe plan interna?ional. Nimeni nu-?i face iluzii c? num?rul turi?tilor str?ini a crescut datorit?, în principal, campaniilor interna?ionale de promovare a României. O mare parte dintre ei vin atra?i de ofertele agen?iilor de turism specializate în incoming. Gheorghe Fodoreanu, unul dintre liderii buni cunosc?tori ai segmentului consider? c? o ?ar? este puternic? din punct de vedere turistic, dac? reu?e?te s? fac? bani din export de servicii. Dincolo de lacunele promov?rii dezvoltarea incomingului este frânat? în continuarea de lipsa unei infrastructuri rutiere moderne. "Dac? noi aveam autostrad? între Budapesta, Bucure?ti, Constan?a, dup? '90, acum eram plini de bani. Dar nu numai imaginea neclar? a ??rii ?i drumurile proaste ?in turi?tii departe de România. Statisticile arat? c? str?inii stau în medie în România 2-3 nop?i, iar aproape 80% sunt din Europa, mai precis din Germania ?i Italia" - a ar?tat Dumitru Fodoreanu, pre?edintele agen?iei de turism Invitation Romania.

alt

Ideile fac parte din opiniile exprimate pe parcursul celei de-a II-a edi?ii a Romanian Incoming Travel Forum, care s-a desf??urat la Teatrul Elisabeta din Bucure?ti. Organizatorii – companiile Innovation Travel, InfoTravelRomania - au beneficiat de sprijinul Clubului Presei de Turism- FIJET România. Sponsorii principali au fost: Paralela 45 ?i Travel Maker. În timpul dezbaterilor s-au f?cut mai multe prezent?ri din care au reie?it tendin?e pozitive, inclusiv cre?terea cu 10% a turi?tilor str?ini sosi?i în 2014 în România, comparativ cu anul precedent. Alin Burcea, liderul agen?iei Paralela 45, a afirmat c? nu avem niciun motiv s? ”facem hor? ?i s? bem vin fiert! Tendin?a este pozitiv?, dar lucrurile stau destul de prost. De?i num?rul str?inilor care ne viziteaz? ?ara a crescut de la an la an, cifrele sunt în continuare mici. Din 1,9 milioane de str?ini care ne-au trecut grani?a anul trecut, doar 600.000 au venit în vacan??, restul cu afaceri.” 

alt

 

Mirela Matichescu, vicepre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Turism (ANT) considera la rândul s?u c?: "România are nevoie de eforturi mari ?i de câ?iva ani pentru a deveni competitiv? pe pia?a interna?ional? a turismului." Interesante au fost ?i alocu?iunile ori interven?iile lui R?zvan Nacea, Managing Director and Brand Development Director Seytour International, care a oferit o perspectiv? optimist? asupra turismului medical. ”Cheltuiala medie a unui turist str?in pentru servicii medicale în România este de 3.000 – 3.500 de euro, ceea ce reprezint? cu circa 40% mai pu?in decât tarifele achitate în ??rile lor de origine”. Christian Macedonschi de la Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Turismului din jude?ul Bra?ov, a subliniat ?i el cre?terea num?rului de turi?ti dar ?i a încas?rilor în aceast? zon?. Toate se datoreaz? înmul?irii num?rului de manifest?ri culturale, expozi?ionale etc. Alte opinii au luat în calcul abordarea unor pie?e furnizoare de turi?ti - China dar ?i Republica Moldova, ambele neglijate din motive diferite, ??rile arabe (Mehrab Asgari – director Bist Tours ?i Milad Air (România – Iran), Bulgaria etc.

 

Edi?ia a II-a a Romanian Incoming Travel Forum, proiect (26 martie 2015) a atras peste 150 de participan?i. La Tombola de la sfâr?itul manifest?rii au fost oferite 38 de premii. Traveller Magazin a fost unul dintre Partenerii Media ai evenimentului. A treia edi?ie a Forumului a fost anun?at? pentru aceast? toamn?. (Articol preluat din revista Traveller Magazin. Foto Vasile Costru?)