Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 28 vizitatori online

Bratislava si imprejurimile ei

Bratislava este una dintre cele patru capitale europene str?b?tute de Dun?re, ceea ce-i confer? un flux turistic insemnat datorit? navelor de croazier? ce str?bat b?tranul fluviu. De pe Dun?re, se observ? dealul ?i castelul inconjurat de ziduri inalte, distrus de mai multe ori din momentul construc?iei sale in secolul al 17-lea ?i restaurat dup? cel de-al doilea r?zboi mondial. Castelul a intrat in circuitul turistic ?i poate vizitat in cursul unui tur pietonal prin centrul vechi al ora?ului.

alt

Mergand la pas prin Bratislava, ve?i descoperi cl?diri cu o arhitectur? clasic?, construc?ii in stil Art Nouveau sau construc?ii hipermoderniste, precum cl?direa radioteleviziunii, care are forma unei piramide cu varful in jos.

alt

Tot la categoria curiozit??i putem incadra turnul de pe noul pod care leag? cele dou? maluri ale ora?ului, turn in varful c?ruia, la aproape 100 de metri in?l?ime, se afl? o construc?ie asem?n?toare unei nave spa?iale, de unde poate fi admirat? panorama Bratislavei ?i a imprejurimilor ei. Nu intampl?tor i se spune UFO! I??n ora?ul vechi pute?i descoperi multe locuri interesante ?i pute?i afla multe pove?ti, dar ave?i nevoie de cel pu?in cateva ore ca s? intra?i in atmosfera Bratislavei. Pre?urile la restaurantele ?i cafenele din Bratislava sunt comparabile cu cele din Romania, iar la bere chiar ceva mai mici. Dac? ajunge?i la Bratislava, trebuie s? degusta?i o bere local?. Este posibil chiar ?i pe un restaurant plutitor, ancorat pe malul Dun?rii, pe a c?rui punte inferioar? func?ioneaz? o fabric? de bere. Mirosul tipic, de fermenta?ie, ajunge din cand in cand ?i la n?rile clien?ilor, afla?i pe puntea superioar?, acolo unde se afl? mesele restaurantului. Pre?uri surprinz?toare, in mod pl?cut! O halb? de bere de o bun? calitate, bere produs? chiar pe acel vas, cost? 1,9 euro.

Tot la fel de interesante sunt ?i imprejurimile capitalei Slovaciei. La circa 20 de km sud fa?? de Bratislava, pe malul Dun?rii, aproape de frontiera cu Ungaria, se afl? Danubiana. Este o destina?ie recomandat? iubitorilor de art?, celor care vor s? stea in mijlocul naturii, amatorilor de turism activ ?i, nu in ultimul rand, practican?ilor de sporturi extreme pe ap?.

alt

alt

Pe o peninsul? aflat? pe malul stang al Dun?rii, olandezul Gerard Meulensteen ?i slovacul Vincent Polacovic au fondat, in anul 2000, un muzeu de art? contemporan? - Danubiana Meulesteen Art Museum. I??n interior, pe acoperi?ul transformat in zon? de expunere ?i in exterior se afl? opere ale unor arti?ti din intreaga lume. Muzeul are o expozi?ie permanent? ?i expozi?ii temporare.

La mic? distan?? de muzeu se afl? un complex turistic cu hotel, cu o zon? de campare, cu terenuri de sport, cu zon? de joac? pentru copii ?i cu o scen? pentru diverse evenimente. Zona cea mai spectaculoas? este cea amenajat? pentru practicarea raftingului ?i a surfingului. Aici se antreneaz?, de obicei, sportivii de performan??, ins? acest veritabil poligon nautic atrage, in egal? m?sur?, mul?i vizitatori str?ini.

alt


La circa 35 de km de Bratislava se afl? Castelul Stancii Ro?ii, o fortifica?ie care i?i are inceputurile in secolul al 13-lea ?i care a f?cut parte din sistemul de ap?rare al regatului Ungariei. Ansamblul a avut mai multe etape de construc?ie, iar numele i se trage de la stanca de culoare ro?ie aflat? la baz? ?i care poate fi v?zut? in subteranele castelului. De-a lungul istoriei, castelul a avut mai mul?i proprietari din randul nobilimii maghiare, ins? la forma actual? a fost adus de familia nobiliar? Palfy care l-a de?inut din secolul al 16-lea pan? in secolul al 20-lea. Castelul Stancii Ro?ii a fost distrus ?i ref?cut de mai multe ori de-a lungul istoriei sale. Din anul 1949, a devenit muzeu, iar in camerele ?i holurile sale se afl? foarte multe piese de mobilier ?i exponate care au apar?inut celor care au influen?at istoria acestui castel.

Dup? explorarea subteranelor goale ale Castelului Stancii Ro?ii, pe drumul de intoarcere spre Bratislava, pot fi explorate ?i galeriile pline cu sticle de vin ale cramelor de la Pezinok. Aici se afl? un alt obiectiv de interes turistic, Muzeul Carpa?ilor Mici, unde pute?i afla istoricul viticulturii din aceast? zon? deluroas? a Slovaciei, aflat? la cap?tul lan?ului Carpa?ilor. Aici se afl? o expozi?ie de teascuri de lemn din secolele 19 - 20, dar tot aici pute?i degusta ?i soiuri locale de vinuri.

Un brand na?ional poate fi considerat Slovensky Grob, localitate situat? tot in apropiere de Bratislava. Turismul s-a dezvoltat in aceast? localitate datorit? cre?terii ... ga?telor. Este o tradi?ie a locului ca ga?tele crescute la Slovensky Grob s? fie valorificate pe pie?ele din Bratislava. De men?ionat este faptul c? friptura de gasc? este felul tradi?ional al slovacilor pentru masa de Cr?ciun. I????n urm? cu peste 20 de ani, proprietara unui restaurant a avut ideea de a oferi vizitatorilor friptur? de gasc?.

alt

alt

Afacerea a inceput intr-un garaj, care a devenit in timp un cochet restaurant cu teras? ?i cu spa?iu de joac? pentru copii. Preg?tirea unei ga?te se face intr-un vas de ceramic? ?i dureaz? circa 4 ore, timp in care trebuie intoars? ?i stropit? cu sos de vreo 6 ori. Un meniu pentru 4 persoane cost? 65 de euro. Aceast? ini?iativ? a fost multiplicat?, iar in prezent pensiunile ?i restaurantele de aici sunt in stare s? ofere tradi?ionala friptur? de gasc?. Drept recuno?tin??, locuitorii din Slovensky Grob au ridicat in centrul comunei un monument al ga?tei. Dezvelirea monumentului a avut loc cu ocazia edi?iei din acest an a tradi?ionalului Festival al Ga?tei, organizat in primul weekend din luna septembrie.

Acest material a fost realizat pe baza document?rii f?cute in info trip-ul organizat de Biroul de promovare turistic? a regiunii Bratislava, Bratislava Tourism Region, cu sprijinul FIJET Slovacia si a fost publicat in revista TravellerMagazin.

(Stefan Baciu - 04 septembrie 2016)