Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 57 vizitatori online

La deschiderea oficiala a ITB Berlin, in data de 6 martie 2012, Secretarul General OMT, Dr. Taleb Rifai, a avut un discurs incurajator pentru  viitorul turismului international, care va duce implicit la o dezvoltare economica si sociala durabila.

alt

”Un miliard de turi?ti interna?ionali care se preconizeaza sa calatoreasca in acest an este forta vitala pentru cre?terea economic? ?i bun?starea social?.

Pân? la sfâr?itul anului 2012, 1/7 din popula?ia lumii va fi trecut grani?ele interna?ionale ca turi?ti într-un singur an. Acest "num?r extraordinar" va contribui la crearea mai multor locuri de munc?, oportunit??i mai mari de incoming ?i nenum?rate posibilit??i de dezvoltare, atât de critic? în aceast? perioad? de incertitudine economic?, a ad?ugat Secretarul General. "Cu cresterea vin si responsabilitatile", a continuat domnul Rifai. Turismul, în cazul în care planificat? si condus în mod corespunz?tor, poate fi unul dintre sectoarele cele mai promitatoare pentru realizarea unui mai mare confort din punct de vedere economic, social ?i ecologic pentru un viitor durabil, a spus el.

Imagina?i-v? câte modele de afaceri vor fi transformate în cazul în care un miliard de oameni a vor solicita practici durabile de la hoteluri si tour-operatori. Imagina cât de multe ar avea de câ?tigat acestia în cazul în care un miliard de oameni vor cumpara produse locale si vor angaja un ghid local. Acestea sunt ac?iuni mici, dar avand în vedere m?rimea sectorului nostru, ar fi un impactul urias.”
Referindu-se la provoc?rile care stau in fata turismului interna?ional, care ar ajunge la un miliard, Secretarul General a vorbit despre mai multe persoane care se confrunt? înc? cu bariere pentru a c?l?tori. "Formalit??i complicate, lungi ?i scumpe de intrare fac extrem de mari dificult??i pentru turi?ti, în special din partea economiilor emergente, care sunt lider de cre?tere pentru pie?e în str?in?tate, pentru c?l?tori", a spus Rifai, adaugand ca astfel de obstacole prin procese greoaie de vize nu sunt doar o barier? în calea c?l?torilor, dar si in scopul "cre?terii crearii locurilor de munc? ?i comer?ul liber. "
Secretarul-general numit in sectorul turismului pentru a uni problemele de facilitare a c?l?toriilor ca un mijloc de a stimula cererea ?i, ca rezultat, de a crea locuri de munc?. "Facilitarea de calatorie trebuie s? fie prioritara in agenda noastr?, iar noi trebuie s? vorbim împreun? despre acest lucru, dac? suntem cele mai înalte niveluri de luare a deciziilor", a spus el. "In aceast? credin?? OMT, si-a al?turat vocile din sector, cum sunt World Travel & Tourism Council (WTTC), International Air Transport Association (IATA), Organiza?ia Avia?iei Civile Interna?ionale (ICAO) ?i Forumul Economic Mondial (WEF), pentru a avansa acest rezultat semnificativ."

Victor Radulescu

Sursa: Saptamana Turistica