Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 47 vizitatori online

 

alt

 

Academia de Studii Economice din Bucure?ti, prin Departamentul de Turism ?i Geografie al Facult??ii Business ?i Turism, a organizat, în prima zi a Târgului de Turism al României o atractiv? prezentare a valen?elor turistice ale capitalei, sub genericul “Bucure?ti – timp ?i spa?iu pentru turism”. “Este o tem? care ne fascineaz? pe to?i. Tr?im în Bucure?ti sau cel pu?in lucr?m în Bucure?ti, dar uneori ?tim foarte pu?ine lucruri despre ora?ul nostru. Din punct de vedere istoric, cultural, dar mai ales turistic, este important s? ne cunoa?tem bine capitala” a spus, în deschiderea manifest?rii, doamna Gabriela ?igu, prorector al Academiei de Studii Economice. “Ne dorim promovarea Bucure?tiului ca destina?ie turistic? de excelen??, ne dorim s? fie cândva Capital? Cultural? European?. Haide?i s? vedem ce ?anse avem ?i ce trebuie s? facem pentru a ne atinge aceste obiective frumoase ?i nu neap?rat m?rete, ele sunt realizabile” a ad?ugat doamna Gabriela ?igu, care este ?i vicepre?edinte al Clubului Presei de Turism FIJET România. 

 

 

 

 

 

 

Profesorul Nicolae Lupu, de la Academia de Studii Economice, le-a propus celor prezen?i o scurt? incursiune în istoria turismului, printr-o plimbare pe Caleaalt Victoriei, imagina?ia celor prezen?i fiind aprins? ?i de fotografiile de epoc? ale unor cl?diri care, din diferite motive, ast?zi nu mai exist?, dar care erau emblematice în perioada interbelic?. De men?ionat c? toate fotografiile ?i documentele de epoc? provin din arhiva domnului Ion C. Rogojanu, membru al Clubului Presei de Turism FIJET România. “Istoria turismului este legat? nemijlocit de existen?a unor stabilimente de cazare ?i de servire a mesei, precum vechile hanuri ?i hoteluri, de existen?a unor institu?ii, a unor obiective cultural-religioase, precum ?i a unor magazine” a precizat profesorul Nicolae Lupu, ad?ugând unor imagini precum cele ale cofet?riei Nestor, hotelurilor Splendid ?i Splendid Parc, succinte prezent?ri ale acestor repere turistice ale Bucure?tiului interbelic.  

 

 

 

Trecerea de la Bucure?tiul de alt?dat? la Bucure?tiul zilelor noastre a fost f?cut? de Dan Anghelescu ?i Traian B?dulescu, secretar general, respectiv vicepre?edinte al Clubului Presei de Turism FIJET România. Cei doi sunt ini?iatorii unui proiect lansat recent, BookingBucharest.ro, de promovare turistic? a capitalei României, care î?i propune s? îi ajute, în primul rând, pe vizitatorii din str?in?tate. Dan Anghelescu a subliniat c? Bucure?tiului se ridic? în topurile de turism ?i c? a devenit o destina?ie de city break. De men?ionat c? în ultimii 15 ani, capacitatea de cazare a capitalei României s-a triplat, ajungând în prezent la aproape 20 de mii de locuri, utilizate în 2014 de peste 1,5 milioane de turi?ti care, în medie, au petrecut câte dou? nop?i, aproape 60% fiind str?ini. Bucure?tiul a devenit o destina?ie de city break datorit? celor 8 companii aviatice low cost care opereaz? pe aeroportul Otopeni, conectând capitala României cu alte 90 de ora?e din str?in?tate. Alte motive ale cre?terii interesului turi?tilor pentru Bucure?ti sunt pre?urile mici ale biletelor de intrare la muzee, cre?terea semnificativ? a num?rului cluburilor ?i al altor locuri de distractie, mâncarea foarte bun? ?i la pre?uri rezonabile.

La acestea se poate ad?uga ?i oferta de cazare diversificat? care cuprinde, pe lâng? hoteluri, apartamente în regim hotelier, dar ?i cea a celor aproape 50 de hosteluri, dup? cum a punctat Grig Bute, membru al Clubului Presei de Turism FIJET România, care a f?cut o ampl? documentare pe acest segment de pia??. “Este o cas? de prieteni, în care e?ti bine primit ?i te sim?i efectiv ca acas?” a spus Grig Bute, subliniind c? în hosteluri întâlne?ti în general oamenii care c?l?toresc foarte mult, cu vârsta între 20 ?i 30 de ani, mul?i dintre ei din afara Europei.

 

Un alt membru al Clubului Presei de Turism FIJET România, Gabriel Arsene, a vorbit despre brandurile mondiale, brandurile române?ti, dar ?i despre posibilele branduri ale Bucure?tiului turistic: Muzeul Satului Dimitrie Gusti, Hanul lui Manuc, Restaurantul “Carul cu bere” ?i, nu în ultimul rând, Palatul Parlamentului.