Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 48 vizitatori online

Academia Tinerilor Jurnali?ti de Turism 2015

 

La sfâr?itul lunii iunie, începutul lunii iulie, FIJET Slovacia a organizat Academia Tinerilor Jurnali?ti, un eveniment la care au participat membri din Croa?ia, Serbia, Egipt, Bulgaria ?i România. 

 

 

alt

Timp de o s?pt?mân?, în perioada 28.06 – 04.07, am vizitat câteva dintre cele mai importante atrac?ii turistice din Bratislava ?i din împrejurimi. De asemenea, au fost organizate câteva cursuri de profil, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bratislava. Turismul în Europa central?, marketing în turism, brandul turistic au fost câteva dintre subiectele abordate.

alt

Dup? cursuri participan?ii au fost invita?i s? cunoasc? Bratislava, capitala Slovaciei, situat? chiar în centrul Europei, pe ambele maluri ale Dun?rii, la marginea mun?ilor Carpa?i. De?i este una dintre cele mai tinere capitale europene, media de vârst? a locuitorilor fiind de doar 36 de ani, istoria a?ez?rii cuprinde mai bine de 2.000 de ani. Faptul c? este situat? la doar 78 de kilometri de Viena, capitala Austriei, un magnet pentru turi?ti din toat? lumea, poate constitui un avantaj. Exist? numeroase linii de autobuz care leag? cele dou? capitale, durata c?l?toriei fiind de mai pu?in de o or?. Îns? Bratislava nu se poate cunoa?te într-o zi, în ciuda infrastructurii foarte bune ?i a traficului destul de lejer. Dezavantajul este c? mul?i turi?ti î?i aloc? prea pu?ine zile pentru a cunoa?te capitala Slovaciei ?i împrejurimile ei, preferând s? stea mai mult în Viena. Pre?uri mult mai mici, numeroase obiective, restaurante bune, infrastructur? excelent?, iat? câteva dintre avantajele care ar trebui s? programa?i o vacan?? exclusiv în Bratislava.

În primul rând ve?i fi atra?i de intimitatea acestui ora? relativ mic, plin de via?? ?i de cultur? în ciuda dimensiunilor sale. Unul dintre cele mai atractive locuri din ora? este cu siguran?? Stare mesto (Centrul vechi), pe ale c?rui str?zi înguste v? pute?i plimba ore în ?ir, admirând monumente istorice impresionante. Cele mai vizitate dintre acestea sunt Castelul Bratislava, Catedrala Sf. Martin, Palatul Arhiepiscopului Primat, Poarta Sf. Mihail, vechea prim?rie ?i memorialul de r?zboi Slavin.

Centrul ora?ului Bratislava este plin de locuri minunate, uneori mai retrase, nenum?rate cafenele ?i restaurante excelente, care ofer? o adev?rat? experien?? culinar?. Apoi, iubitorii de art? modern? se vor sim?i?i cu adev?rat r?sf??a?i în Bratislava. În data de 9 septembrie, 2000, la mai pu?in de 15 kilometri de centrul ora?ului, pe marginea unei peninsule, s-a deschis unul dintre cele mai tinere muzee de art? modern? din Europa, Danubiana. Numele muzeului este inspirat de numele fluviului, care se poate admira prin pere?ii de sticl? ai muzeului. Entuziasmul, dar ?i ini?iativa proprietarului de galerie dr. Vincent Polakovi?, combinate cu fondurile puse la dispozi?ie de colec?ionarul ?i olandez Gerard H. Meulensteen, au pus bazele acestui muzeu inedit. Operele de art? sunt în perfect? comuniune cu natura, gra?ie peisajelor superbe. La parter, exist? o galerie de art? contemporan?, unde exponatele sunt de vânzare, un loc pentru expozi?ii mai mici, un centru audio-vizual ?i o sal? de lectur?. În cadrul complexului ve?i g?si ?i un butic de art?, care comercializeaz? gam? larg? de cataloage, publica?ii de art?, c?r?i po?tale ?i suveniruri. O vizit? la muzeul de art? modern? Danubian? ar trebui combinat? cu o vizit? la Palatul Arhiepiscopului Primat, construit în stil neoclasic, în Ora?ul Vechi. Cea mai faimoas? camera a sa, Sala Oglinzilor, a fost creata prin conectarea mai multor camere cu oglinzi ?i covoare din Damasc. Aici ve?i g?si o mare parte din colec?ia de art? a ora?ului, portrete ale monarhilor habsburgici ?i o serie de ?ase tapiserii engleze?ti, din secolul al XVII-lea, care descriu legenda iubirii tragice dintre Hero ?i Leander. Aici ve?i g?si mare parte din colec?ia de art? a ora?ului.

În Bratislava, la confluen?a Dun?rii cu râul Morava, ve?i g?si ruinele unui castel ridicat în secolul al IX-lea. Este unul dintre cele mai importante obiective ale Bratislavei. Stânca înalt? de 212 metri a fost considerat? la vremea respectiv? locul perfect pentru construirea unei fort?re?e. Tot aici a fost înfiin?at? ?i prima biseric? cre?tin? din regiunea Slovaciei. Castelul Devin nu a fost cucerit niciodat?, fiind printre pu?inele construc?ii care se pot mândri cu acest lucru. Este deschis pe toat? perioada verii, ve?i beneficia de ghidaj în limba englez?, iar dup? vizitare merit? s? v? petrece?i pu?in timp în magazinele de suveniruri din împrejurimi.

Oriunde a?i merge, ve?i vedea Podul Nou (Novy Most), cunoscut prin turnul care ofer? una dintre cele mai frumoase priveli?ti asupra ora?ului. În vârful acestuia se afl? un restaurant, în forma unei farfurii zbur?toare, unde pute?i lua masa, admirând ora?ul de la în?l?ime. Traversându-l, ajunge?i în Centrul Vechi, unde ve?i g?si Vechea Prim?rie. Aceasta este, de fapt, un complex de cl?diri din secolul al XIV-lea. În interiorul acestora, ve?i g?si ?i unul dintre cele mai frumoase muzee slovace, în care ve?i afla multe despre istoria ora?ului. În perioada 1370 – 1850, unele camere au fost temni?e. Unele instrumente de tortur?, devenite acum exponate, amintesc despre suferin?ele de?inu?ilor. În apropiere, v? va atrage aten?ia Biserica Sf. Elisabeta a Ungariei, c?reia toat? lumea îi spune Biserica Albastr?. Este inclus? în lista obiectivelor turistice obligatoriu de v?zut de c?tre majoritatea turi?tilor ajun?i în Bratislava ?i nu de pu?ine ori a fost descris? ca o bomboan? colorat? sau cas? de poveste. Interiorul ?i exteriorul sunt vopsite în mai multe nuan?e de albastru.

Impresionanta catedrala gotic? Sf. Martin a fost locul de încoronare a 11 regi ?i 8 regine între anii 1563 ?i 1830. Interiorul are o lungime de 70 de metri, o l??ime de 23 metri ?i trei nave. Turnul înalt de 85 m a fost utilizat ini?ial ca fortifica?ie pentru ora?, aflându-se între zidurile de ap?rare. Pute?i vizita aici criptele subterane ?i colec?iile din trezoreria bisericii.

Castelul Bratislava este, cu siguran??, cel mai vizitat monument. Este un brand al ora?ului, pe care-l ve?i vedea pe aproape toate c?r?ile po?tale sau albumele despre Bratislava. Castelul dateaz? din epoca fierului, din jurul anilor 500 - 600 î. Hr. Cl?dirile au elemente arhitecturale gotice, renascentiste ?i ale stilului baroc. Aici pute?i vizita sala trezoreriei, sala cavalerilor, o expozi?ie permanent? ?i galeria castelului. Monumentul este situat pe o colin?, deasupra vechiului ora?. Coborând treptele, dup? vizitare, seara, ve?i ajunge pe str?zi înguste, pietruite, pline de restaurante ?i pub-uri, cu muzic? pentru toate gusturile. Atmosfera este de vacan?? indiferent de anotimpul în care ve?i ajunge aici, iar distrac?ia pare s? fie mereu prezent?.

Bratislava Bieke Point este întotdeauna punctul de plecare al bicicli?tilor. Ace?tia se bucur? aici de toate serviciile de care ar putea avea nevoie: informa?ii despre rutele de ciclism, cazare în Bratislava, transport de biciclete ?i repara?ii, tuturi ghidate sau închirieri de biciclete. Plecând de aici, pute?i cunoa?te Bratislava pe biciclet? sau v? pute?i aventura spre castelul Devin, pe malurile Dun?rii ?i alre râului Morava. De asemenea, v? pute?i îndrepta spre grani?a cu Austria, Ungaria ?i Slovacia, alegând pe loc ce ?ar? dori?i s? vzita?i. Bratislava Bike Point se afl? la intersec?ia a dou? rute interna?ionale de ciclism EUROVELO 6 ?i EUROVELO 13.

Tot pentru iubitorii de mi?care exist? Water Sports Resort, din ?unovo, la 20 km de centrul Bratislavei. Complexul este dotat cu exhipament de înalt? calitate, recomandat pentru concursuri de nivel european ?i mondial ?i destina?ia preferat? a iubitorilor de river rafting. Ace?tia au la dispozi?ie un canal lung de 255 de metri, lung de 14 metri, cu o adâncime de 1,2 metri. Pe lâng? river rafting ?i sporturi de ap?, aici se mai poate practica ?i paintball. Dac? îns? v? pasioneaz? mai mult ma?inile de curs? ?i viteza decât sporturile de ap?, atunci îndrepta?i-v? spre Slovakia Ring. Aici ve?i avea ocazia s? fi?i copilot pe pistele largi de concurs, s? v? testa?i abilit??ile de conducere sau s? asista?i la binecunoscute competi?ii anuale: FIA WTCC, FIA GT Series, ADAC GT Masters, Grand Prix Slovakia ?i Campionatul Alpe Adria. Pistele sunt omologate de Federa?ia Interna?ional? de Automobilism, iar complexul dispune inclusive de un hotel, restaurant ?i baruri. Acest complex e primul ?i unicul de acest fel din Slovacia, purtând semn?tura arhitectului austriac Hand Roth, autor al unor proiecte similar în Austria ?i Ungaria. A?adar, sporturi pe ap?, ma?ini de curse, dar ?i hipism. La centrul de hipism Šamorín, tot în imediata apropiere a Bratislavei, la 30 de km. Omul de afaceri Mario Hoffman a creat, din pasiunea sa pentru cai, cel mai mare centru ecvestru din Europa central?, unde caii sunt trata?i cu adev?rat rege?te. Complexul se întinde pe o suprafa?? de 40 de hectare ?i este rezultatul unei investi?ii de peste 100 de milioane de euro.

Unul dintre obiectivele din apropierea Bratislavei, asupra c?ruia merit? s? v? îndrepta?i aten?ia este Hodruša-Hamre. Din Bratislava, ve?i avea de parcurs 157 de km. Nu se ?tie exact când au început extrac?iile miniere din versan?ii abrup?i ai mun?ilor Štiavnica. Îns?, din minele Hodruša, de-a lungul timpului, s-au ob?inut mai mult de 47 de tone de aur ?i 2,5 tone de argint. În ciuda acestui lucru, în localitate nu ve?i vedea case somptuoase, ci cochete ?i r?sfirate pe dealuri. Una dintre cele mai mari atrac?ii ale zonei este plimbarea în subteran, în mina Starovšechsvätí din Hodruša. E o combina?ie reu?it? între aventur? ?i o c?l?torie fascinant? în trecutul minei. Mina are mai mult de 700 de ani vechime ?i a fost p?strat? în forma sa de atunci. Aceasta se poate vizita doar în urma unei program?ri. În tunelurile lungi ?i întunecate, turi?tii pot sim?i atmosfera în care minerii au lucrat de-a lungul secolelor, pot afla despre excavare sau despre consolidarea pere?ilor de min?. În muzeul minei, se pot vedea instrumente vechi de lucru, fotografii, dar ?i roci.

O activitate deosebit? la care se poate participa este sp?larea aurului. Câteva foi?e de aur se vars? într-un recipient cu pietri?, urmând ca turi?tii, folosindu-se de ap?, s? goleasc? recipientul pentru a g?si aurul care, fiind mai greu r?mâne mereu pe fundul vasului. Cei care deprind tehnica primesc diplome care s? le ateste talentul.

Banská Štiavnica se afl? la 172 de km de Bratislava. S-a spus de multe ori c? Banská Štiavnica este cel mai frumos ora? din Slovacia. Acesta atrage arti?ti ?i romantici deopotriv?, fiind aproape imposibil s? nu-i sim?i?i atmosfera magic?, de poveste. Ora?ul este a?ezat chiar în centrul unui vulcan de mult stins. Dac? la suprafa?? cl?dirile medievale cuceresc turi?tii, în subteran, galeriile lungi de kilometri întregi îi cuceresc pe to?i. Istoria ora?ului e fascinant?. Era un Eldorado al Europei, cel mai mare depozit de aur ?i de argint, ?i era cunoscut înainte sub numele de „Ora?ul de argint”. Comorile de aici au finan?at palatele construite în Viena ?i Budapesta ?i era printre cele mai mari ora?e din Regatul Ungariei. Aici locuiau alchimi?ti, francmasoni, iar ?colile de ?tiin?? erau recunoscute peste tot. De altfel, tot aici, pentru prima dat? în istoria omenirii, s-a folosit praful de pu?c? pentru dislocarea rocilor.

În prezent, ora?ul î?i atrage vizitatorii prin arhitectura original? splendid?, biserici ?i palate ale burgheziei bogate ?i case de mineri modeste, împr??tiate pe dealurile abrupte din împrejurimi. Este locul ideal pentru fotografi, întrucât locul pare încremenit în timp. Nu exist? semafoare, afi?e publicitare, iar tradi?iile au r?mas vii. Nu e deloc surprinz?tor, prin urmare, c? ora?ul e pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Banská Štiavnica e un loc cunoscut pentru via?a cultural? bogat?. De-a lungul str?zilor se pot întâlni pictori, iar oferta concertelor care au loc în cafenele stilate este deosebit de bogat?. Prim?vara, toamna ?i vara sunt cele mai aglomerate perioade, iar în privin?a acestei destina?ii exist? un aforism cunoscut: Oamenii se împart în dou? categorii: cei care iubesc Štiavnica ?i cei care n-au ajuns înc? acolo.

 

 

Info:

Moned? folosit?: Euro

Transport: Cu avionul pân? pe Aeroportul Bratislava

Cu avionul pân? în Viena, apoi cu autocarul pân? în Bratislava (durata c?l?toriei cu autocarul este de 55 de minute. Biletele se pot cump?ra de la ?ofer sau se pot rezerva în avans pe site-urile diverselor companii de transport)

Un meniu de prânz în centrul comercial al ora?ului - de la 5 euro

Pre?ul unui litru de benzin? – 1,31 euro

Abonament lunar transport public – 28 de euro

O c?l?torie cu taxiul în zi lucr?toare, tarif de baz?, 8 km – 9 euro

O bere în pub central (500 de ml. sau o halb?) – 1,40 euro

Cin? pentru o persoan? în pub, din centrul vechi – 17 euro

Un cocktail într-un club central – 7 euro

Pre? de baz? minut convorbire prepay pe mobil – 0.12 euro

 

(Daniel Onea)