Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 55 vizitatori online

Comunicate de presa

FPTR ajuta in lupta oamenilor cu zapezile

 

alt

14.02.2012

Federa?ia Patronatelor din Turismul Românesc

vine în ajutorul oamenilor, care lupt? cu z?pezile,

pentru supravie?uire.

 

La fel ca ?i acum câteva s?pt?mâni, când membrii FEDERA?IEI PATRONATELOR DIN TURISMUL ROMÂNESC au acordat reducere la cazare ?i o mas? cald? gratuit? persoanelor care erau blocate din cauza viscolului, ?i au reu?it s? salveze peste 40 de persoane, dorim s? fim al?turi ?i de aceast? dat? de românii lovi?i de una dintre cele mai grele ierni din ultimii ani.

Citeşte mai mult...

Consultare la MDRT privind Planul de marketing turistic pentru Bucuresti

altLuni, 8 August 2011

“Europe is younger in Bucharest” – aceasta este fraza care rezum? pozi?ionarea turistic? a Bucure?tiului propus? de consultantul contractat de MDRT pentru realizarea Planului de marketing turistic pentru municipiul Bucure?ti 2011-2015.

MDRT a organizat ast?zi o consultare a factorilor implica?i în turism la nivelul capitalei cu privire la proiectul de Plan de marketing turistic al municipiului Bucure?ti, document elaborat de c?tre Détente Consultants. La întâlnire au participat reprezentan?i ai industriei de turism, ai institu?iilor ?i organiza?iilor cu responsabilit??i în domeniu la nivelul municipiului Bucure?ti.

Consultantul a prezentat o analiz? a situa?iei actuale a turismului din capital?, tendin?e de evolu?ie a turismului urban în alte ??ri europene ?i componenta strategic? a Planului de marketing turistic al municipiului Bucure?ti.

Conform analizei prezentate, dezvoltarea turistic? a Bucure?tiului trebuie centrat? pe turismul de business ?i pe turismul de tip city-break (care înglobeaz? ?i alte produse turistice precum turismul cultural sau turismul generat de evenimente). Speciali?tii sus?in c? promovarea capitalei trebuie abordat? ?i din perspectiva viitorului ora?ului, nu doar din cea a trecutului. În opinia lor, Bucure?tiul trebuie s? se recomande ca un ora? dinamic, în plin? dezvoltare, diferit de alte capitale, care propune din ce în ce mai multe evenimente culturale, artistice ?i sportive. Fraza care sintetizeaz? aceast? pozi?ionare, propus? de consultant ?i agreat? de participan?ii la dezbaterea de ast?zi este “Europe is younger in Bucharest”.

MDRT va invita la distractie pe litoral

30 Aprilie 2011

altLampioane zburatoare, nopti de muzica house, vacante gratuite in Romania si petreceri pe autostrada - sunt doar cateva dintre surprizele pe care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) le-a pregatit turistilor in acest week-end cu ocazia deschiderii noului sezon estival.

Distractia a inceput inca de pe drumul spre mare. Turistii care au mers pe autostrada Bucuresti - Constanta, vineri, 29 aprilie, intre orele 11.00 si 22.00, au putut face un popas in parcarea de la kilometrul 20. Ei au fost intampinati aici de organizatori, MDRT si Bilbor, cu muzica antrenanta, cu bauturi racoritoare si apa minerala oferite gratuit. Mai mult, ei au putut participa la tombola „Redescopera Romania“, unde au sansa sa castige una din cele 10 vacante in Romania, pentru doua persoane, oferite de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu sprijinul operatorilor economici si al asociatiilor care activeaza in domeniul turistic. Pentru a participa la tombola, participantii trebuie sa-si lipeasca pe masina personala autocolantul cu brandul turistic al Romaniei, sa completeze talonul de pe verso si sa-l depuna in urnele speciale (atasat, modelul talonului de participare).

Tombola „Redescopera Romania“ continua si pe litoral. Autocolantele si taloanele de concurs pot fi gasite in tot acest week-end la statiile de plecare - sosire ale telegondolei de la Mamaia, la festivalul Sunwavefest 09 si la receptiile unor hoteluri de pe intregul litoral.

Tinerii, si nu numai, sunt asteptati pentru trei nopti de muzica house. Intr-un cort amenajat pe plaja din Mamaia, in fiecare noapte a acestui week-end, DJ de top vor mixa in cadrul festivalului Sunwavefest 09, iar muzica house va fi la ea acasa. Cei mai buni dansatori vor primi materiale promotionale din partea MDRT si vor putea castiga vacante in Romania, participand la tombola „Redescopera Romania“. Festivalul de house, Sunwavefest 09, este sustinut, la nivel de imagine, de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Cerul litoralului va fi impanzit sambata noaptea de 5.000 de lampioane zburatoare, branduite cu logo-ul turistic al Romaniei. Acestea vor fi lansate la miezul noptii din mai multe statiuni de la malul marii. Evenimentul este organizat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Toate actiunile desfasurate anul acesta pe litoral si sustinute de MDRT sunt finantate exclusiv din fonduri private de catre companii care doresc sa promoveze imaginea turismului romanesc.
 

MDRT va invita sa petreceti un Pasti turistic

Vineri, 22 Aprilie 2011

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului îi invit? pe to?i românii ?i nu numai s? petreac? s?rb?torile de Pa?ti la pensiunile ?i hotelurile care pun la dispozi?ie pachete speciale pentru aceast? ocazie ?i la evenimentele pe care autorit??ile publice ?i operatorii priva?i le organizeaz?.


Turi?tii care iubesc tradi?iile române?ti vor avea parte de evenimente organizate în toate col?urile ??rii, din Bucovina ?i Maramure?, pân? în Valea Prahovei ?i pe litoral.

Credincio?ii sunt a?tepta?i la malul m?rii, dac? doresc s? participe la deja tradi?ionala Slujb? de Înviere de pe litoral. Aceasta este organizat? anul acesta în dou? sta?iuni diferite, pe plaja Modern de la Constan?a ?i pe plaja President din Mangalia. Slujba de la Mangalia va fi oficiat? de un sobor de preo?i ?i se va bucura de participarea Corului teologic din Constan?a.

Turi?tii din toate col?urile ??rii sunt a?tepta?i s? participe la evenimentele organizate în cadrul programului „Pa?tele în Bucovina“, care cuprinde, printre altele, un târg cu produse tradi?ionale, o expozi?ie gastronomic?, spectacole de muzic? popular?, un inedit concert de toac? ?i un concurs de ciocnit ou?. Marele eveniment, „Veni?i de lua?i lumin? în Bucovina“, se desf??oar? în Noaptea de Înviere, când credincio?ii vor primi Lumin? adus? direct de la Mormântul Sfânt din Ierusalim.

Nenum?rate târguri de Pa?ti ?i de prim?var?, cu produse tradi?ionale de artizanat ?i alimentare, sunt organizate în Pia?a Sfatului din Bra?ov, în Pia?a Mare din Sibiu, în Parcul Alexandru Ioan Cuza ?i la Sala „Dalles“ din Bucure?ti, în fa?a Operei din Timi?oara, precum ?i în multe alte locuri.

Pe Valea Prahovei sunt organizate mai multe concerte corale, expozi?ii de icoane ?i ou? încondeiate, iar, la Centrul Cultural din Bu?teni, se desf??oar? Festivalul de teatru studen?esc.

Pasiona?ii de art? sunt a?tepta?i s? viziteze, printre altele, „Expozi?ia tematic? de icoane pe sticl?“ de la Biblioteca Municipal? „St. L. Roth“ din Media? ?i „Expozi?ia jude?ean? de goblenuri – Icoane ?i flori“ organizat? de Centrul Cultural din Bu?teni.

Iubitorii de tradi?ii române?ti pot participa la nenum?ratele obiceiuri pascale ?i serb?ri care se desf??oar? în unele sate ?i ora?e din ?ar?, printre care „Dan?ul la ?ur?“ din Baia Mare, „Ud?torul“ din ?urde?ti (jude?ul Maramure?) ?i Serbarea câmpeneasc? din Parcul „Dumbrava“ din C?l?ra?i.

?i, pentru a se putea bucura de S?rb?torile Pascale al?turi de familiile lor în diferite destina?ii turistice, autorit??ile publice au decis prelungirea cu înc? o zi a vacan?ei pentru elevii ?i cadrele didactice din înv???mântul preuniversitar. Ace?tia vor reveni la ?coal? abia miercuri, 27 aprilie.

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului le dore?te tuturor cre?tinilor s? se bucure de S?rb?torile Pascale ?i le ureaz? S?rb?tori fericite!
 

Bucurestiul va avea un plan de marketing turistic dedicat

Joi, 21 Aprilie 2011

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului achizi?ioneaz? servicii de consultan?? pentru realizarea unui studiu de marketing – plan de marketing (strategic ?i opera?ional) pentru municipiul Bucure?ti în domeniul turismului, pentru perioada 2011 – 2015.


Finan?area este asigurat? din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Opera?ional Regional, axa 5, opera?iunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destina?ie turistic? prin definirea ?i promovarea brandului turistic na?ional”. Valoare estimat? a contractului de achizi?ie public? este de 90.000 euro f?r? TVA, iar procedura de achizi?ie este Cererea de ofert?, în conformitate cu legisla?ia care reglementeaz? domeniul achizi?iilor publice (OUG nr. 34/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006). Criteriul de atribuire ales este oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.

Ofertan?ii trebuie s? aib? experien?? în realizarea a minimum 3 planuri de marketing regional, pentru ora?e/municipii/regiuni ce targheteaz? cel pu?in 3 dintre urm?toarele pie?e-surs?: Germania, UK, Fran?a, Austria ?i Italia. Firma cî?tig?toare va prezenta dou? produse:

    * Plan strategic care s? defineasc? strategiile generale de marketing pentru perioada 2011 - 2015: strategia de pozi?ionare, portofoliul de produse, publicul-?int?, pie?ele geografice, distribu?ia, comunicarea;
    * Planuri opera?ionale pentru produsele turistice cele mai importante oferite de Municipiul Bucure?ti ca destina?ie turistic?, precum ?i un plan opera?ional integrat. Planurile vor specifica implementarea programelor, vor include manuale detaliate de execu?ie ?i vor descrie structura, precum ?i sistemul participativ de operare a planurilor.

Preg?tirea principiilor strategice ?i a planurilor opera?ionale de marketing ar trebui s?  dureze maximum 9 s?pt?mâni ?i s? con?in? trei rapoarte: un raport despre definirea principiilor strategice, un raport despre preg?tirea planurilor opera?ionale ?i un raport final.

Planul de marketing rezultat va fi primul produs de acest tip realizat în mod profesionist pentru municipiul Bucure?ti. El va lua în considerare liniile strategice men?ionate în master planul de turism ?i va stabili obiectivele, strategiile ?i tacticile de marketing de urmat în diferite pie?e-surs?, cu prec?dere pe produsul de tip ”city break”, în vederea cre?terii în mod substan?ial a num?rului de sosiri de turi?ti în capital?.

Detaliile cu privire la achizi?ie sunt disponibile în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice, pe site-ul www.e-licitatie.ro.