Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 32 vizitatori online

 Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului organizeaz? vizita în România, în luna martie a.c., a unei echipe de produc?ie altcare inten?ioneaz? s? efectueze documentarea ?i film?rile necesare pentru realizarea unui film de promovare a României ca destina?ie turistic? de iarn?.

Echipa lucreaz? pentru studioul american de produc?ie video Warren Miller Entertainment, va petrece în România dou? s?pt?mâni. În aceast? perioad?, sunt programate vizite ale unor destina?ii ?i obiective turistice din Carpa?ii române?ti (Mun?ii Bucegi, Mun?ii Post?varul ?i Mun?ii F?g?ra?), precum Sinaia, Bra?ov, Poiana Bra?ov, Castelul Pele?, Azuga, Bâlea Lac. Totodat?, vizita coincide cu finalizarea unor investi?ii în infrastructura de turism de pe Valea Prahovei, destinate organiz?rii, în anul 2013, a edi?iei de iarn? a Festivalului Olimpic al Tineretului European - FOTE 2013. A?adar, prezen?a echipei de produc?ie constituie o ocazie excelent? pentru mediatizarea, în plan interna?ional, a faptului c? România va g?zdui FOTE 2013.

Ulterior vizitei, echipa va produce un film de promovare a turismului montan ?i de iarn? din România, pe care s?-l distribuie, începând din toamna anului 2012, în s?li de cinema din 80 de zone metropolitane din SUA ?i 88 de ora?e din Canada, Marea Britanie, Germania, Austria, Australia ?i Noua Zeeland?. De asemenea, filmul va fi difuzat pe  televiziune ?i pe internet.

Warren Miller Entertainment este un studio renumit în produc?ia ?i distribu?ia de filme pentru iubitorii de schi ?i snowboard, ai turismului de iarn? ?i de aventur? din America de Nord. De 62 de ani, studioul prezint?, la începutul fiec?rui sezon rece, o nou? destina?ie pentru sporturile de iarn?.

Fiind vorba de o ac?iune de marketing turistic, complementar? celorlalte proiecte derulate de MDRT ?i care urm?re?te promovarea României ca destina?ie de turism pe pie?ele ?int?, costurile aferente, estimate la maximum 80.998 lei f?r? TVA, sunt suportate de minister.

Sursa: MDRT, Saptamana Turistica