Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 54 vizitatori online

ROMANIA - PARTE DIN INITIATIVA EUROPEANA PENTRU CRESTEREA NUMARULUI DE TURISTI STRAINI IN REGIUNE

alt

Cristian Petrescu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului, ?i Antonio Tajani, vicepre?edintele Comisiei Europene ?i comisar pentru industrie ?i antreprenoriat, au semnat ast?zi, 29 februarie, la Bruxelles, pentru aderarea ??rii noastre la Memorandumul de În?elegere privind Proiectul Pilot al Comisiei Europene „50.000 de turi?ti”. Proiectul pilot vizeaz? cre?terea fluxului de turi?ti între America Latin? ?i Europa ?i a fost semnat, pân? în prezent, de Fran?a, Spania, Italia, Lituania, Polonia, Grecia, Argentina, Brazilia ?i Chile.

Ministrul Cristian Petrescu a discutat cu comisarul Antonio Tajani despre posibilitatea extinderii acestui program pilot ?i în alte regiuni ale lumii, în special în Israel, o important? ?ar?-surs? pentru turismul din România.„Prin semnarea acestui memorandum, România se al?tur? unui grup important de ??ri de pe pia?a turismului mondial în vederea promov?rii unei ini?iative-pilot care urm?re?te s? identifice noi surse de turi?ti pentru ??rile europene. Am discutat cu comisarul Antonio Tajani ?i despre continuarea acestei ini?iative cu o pia?? foarte important? pentru România, cea din Israel, ?i am convenit ca propunerea pentru urm?torul proiect pilot care va viza cre?terea fluxului de turi?ti, s? cuprinde ?i Israelul. Orice cre?tere a num?rului de turi?ti în ?ara noastr? înseamn? o cre?tere a circula?iei turistice în întreg spa?iul comunitar, iar împreuna, ??rile din Uniune, ne angaj?m s? ne unim for?ele pentru a face din Europa o destina?ie cât mai atractiv?”, a declarat Cristian Petrescu.

„Participarea României la acest proiect pilot aduce o important? valoare ad?ugat? ini?iativei noastre, de aceea apreciez foarte mult prezen?a ??rii dumneavoastr? la acest demers. Îmi place s? spun c? istoria României este istoria noastr?, a Italiei. Îmi manifest întreaga sus?inere pentru toate proiectele pe care le propune?i în vederea dezvolt?rii turismului în regiune ?i în Europa”, a men?ionat, la rândul s?u, comisarul european Antonio Tajani.

Sursa: MDRT, Saptamana Turistica