Abonare Newsletter
Retele Sociale

Parteneri de proiecte

 

 

 

        GARA DE NORD

 

Parteneri Media

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

alt

 

 

 

alt

 

alt

 

Avem 55 vizitatori online

LA SUCEAVA, PRIMUL CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA A FOST INAUGURAT

alt

 

Cristian Petrescu, ministrul dezvolt?rii regionale ?i turismului, s-a aflat ast?zi, 2 martie, la Suceava, unde a participat la deschiderea primuluicentru na?ional de informare ?i promovare turistic? finan?at din fondurile europene alocate României cu aceast? destina?ie, prin Programul Opera?ional Regional 2007-2013 (Regio), gestionat de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT).

Finalizarea acestui centru de informare este un mare câ?tig pentru turismul din regiune. Înfiin?area lui era o necesitate pe care consiliul jude?ean a identificat-o corect ?i la timp, având în vedere importan?a turistic? a Bucovinei. Sunt extrem de încântat c? putem vedea primele rezultate concrete ale investi?iilor de acest tip, finan?ate din fondurile europene pe care Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului le gestioneaz?. A? atrage aten?ia asupra faptului c? proiectul nu se încheie cu aceast? inaugurare, ci este doar primul pas în implementarea unui serviciu de calitate. Recomand autorit??ii locale, dar ?i personalului angajat aici, s? aib? permanent în vedere ?intele propuse. Odat? deschis acest centru, trebuie urm?rit? prestarea unui serviciu de calitate ?i asigurarea unor informa?ii de actualitate ?i cât mai complete,” a declarat ministrul Cristian Petrescu, prezent la eveniment.

alt

Valoarea total? a proiectului este de 1.747.984,12 lei, din care 1.354.779,68 de lei reprezint? fonduri nerambursabile. Pe lâng? construc?ia efectiv?, proiectul prevede dotarea ?i organizarea centrului în vederea func?ion?rii lui efective. Astfel, cl?direa de circa 300 mp va dispune de mobilier adecvat, de echipamente ?i softuri informatice, iar angaja?ii vor avea la dipozi?ie o baz? de date cu informa?ii turistice. Totodat?, fondurile europene contractate finan?eaz? realizarea de materiale de promovare: un website, h?r?i, pliante ?i afi?e.

Ulterior, ministrul Cristian Petrescu a verificat stadiul lucr?rilor ini?iate anul trecut de consiliul jude?ean în parteneriat cu consiliul local pentru reabilitarea Cet??ii de Scaun a Sucevei ?i a zonei sale de protec?ie. Proiectul, cu o valoare total? de 52.598.065,27 de lei, beneficiaz? de finan?are nerambursabil? în valoare de 41.032.113,71 lei prin programul Regio.

alt

La finalul vizitei, ministrul Cristian Petrescu a semnat contractul prin care Consiliul Jude?ean Suceava prime?te finan?are din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul  „Modernizarea drumului jude?ean 175, km 30+800+30+900, 31+090+32+625, 35+900+39+000, Pojorâta – Izvoarele Sucevei”. Proiectul va fi finan?at  prin Instrumentul European pentru Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI), în cadrul Programului Opera?ional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, gestionat de MDRT. Proiectul, cu o valoare total? de 2.607.036 de euro, din care 2.343.725 de euro finan?are ENPI, se va derula pe o perioad? de 21 de luni ?i are ca obiectiv îmbun?t??irea infrastructurii regiunii istorice a Bucovinei prin reabilitarea drumului jude?ean care ofer? leg?turi directe c?tre punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei - Sepit ?i c?tre drumul na?ional DN 17.

Sursa: MDRT, Saptamana Turistica